Cluj-Napoca,
23 aprilie 2010

Comunicat de presă
O deosebită teză de doctorat din domeniul mecatronicii susținută la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

   Cunoscutul academician Basarab Nicolescu, președinte fondator al Centrului Internațional de Cercetări și Studii Transdisciplinare din Paris, Franța și doctor honoris causa al Universității Tehnice din Cluj-Napoca a fost prezent, vineri, 23 aprilie, în calitate de referent, din partea Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la susținerea publică a tezei de doctorat din domeniul ingineriei mecanice a inginerului Sergiu Berian, având titlul "Cercetări privind potențialul trandisciplinar al mecatronicii", eveniment desfășurat în Aula "Alexandru Domșa" a Universității Tehnice clujene.

   Conducătorul științific al tezei de doctorat a fost prof. dr. ing. Vistrian Mătieș, șeful Catedrei de Mecanisme, Mecanică Fină și Mecatronică din cadrul Facultății de Mecanică a Universității Tehnice clujene. Președinte al acestei comisii de doctorat a fost prof. dr. ing. Nicolae Burnete, decanul Facultății de Mecanică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Alături de acad. Basarb Nicloescu, referenți în cadrul comisiei de doctorat au fost rectorii, prof. dr. ing. Ion Vișa, de la Universitatea "Transilvania" din Brașov și prof. dr. ing. Radu Munteanu, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

   În aprecierile făcute referitor la teza susținută de inginerul doctorand Sergiu Berian, absolvent al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, renumitul profesor în fizică, specialist de renume mondial în trandisciplinaritate, acad. Basarab Nicolescu, a ținut să precizeze că lucrarea respectivă de doctorat este una dintre cele mai strălucite la nivel mondial, în domeniul transdisciplinarității, iar conținutul acesteia merită să fie publicat într-o carte, pentru a fi făcut cunoscut publicului mai larg și interesat de acest domeniu.


Galerie foto:
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055