Facultatea de Arhitectura si UrbanismCifrele de scolarizare propuse pentru admiterea 2013:  

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Total
Facultatea de Arhitectura si Urbanism - Nivel licenta + master, 6 ani
80
10
90
Domeniul: Arhitectura
80
10
90
Specializare cu predare in limba romana: Arhitectura
* Cifrele de scoalrizare propuse pot suferi modificari. Cifrele de scolarizare valabile pentru admiterea 2013 vor fi publicate dupa aprobarea de catre Ministerul Educatiei Nationale;
** Pentru urmatoarele categorii de candidati numarul de locuri scose la concurs va fi afisat la data comunicarii acestora de catre Ministerul Educatiei Nationale:
- candidati rromi;
- candidati moldoveni cu liceul in Romania;
- candidati straini (tinerii de origine romana din Republica Moldova, din alte state invecinate si etnici romani cu domiciliu stabil in strainatate).
Pregatirea candidatilor

Detalii despre cursul de pregatire pentru admitere gasiti aici

Calendar admitere:


Perioada de inscriere la concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2013, interval orar 9-15:

 • Prima zi: 15 iulie
 • Ultima zi: 19 iulie

Înscrierile se fac pe str. Observatorului nr. 34-36 (Facultatea de Arhitectura si Urbanism)

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Probele concursului de admitere se desfasoara in zilele de:

 • 21 iulie, ora 14:00 - desen liber
 • 22 iulie, ora 14:00 - desen tehnic

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Afisarea rezultatelor initiale pe comisia Arhitectura: 24 iulie, ora 22:00


Confirmarea statutului de admis:

 • Etapa  I - 25, 26 iulie, 9-15:00
 • Afisarea rezultatelor dupa etapa I de glisare - 26 iulie, ora 22:00
 • Etapa II - 29 si 30 iulie, 9-15:00
 • Afisare rezultate finale - 30 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:

 • depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
 • achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 23 iulie 2013), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 26 iulie 2013), si depunerea chitantei doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
Calculul mediei de admitere:

Componentele mediei de admitere: Pondere din nota finală
    a) Nota desen liber 40%
    b) Nota desen tehnic 40%
    c) Media la BAC 20%

Media finala se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire!

Criteriile de departajare in cazul unor medii finale egale sunt:

    1) Nota desen liber
    2) Nota desen tehnic
    3) Media la bacalaureat

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Tematica si manuale:

Tematica si manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici

Medii de admitere in sesiunea iulie 2012:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Arhitectura 6.43 8.60 6.39 7.36

 
Subiectele din 2012:

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2012 sunt disponibile aici

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:

 • 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutite de taxa de inscriere (150 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de ambii parinti;
 • candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic in activitate.

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de un parinte;
 • copiii personalului didactic (pensionar sau decedat) si didactic auxiliar (in activitate, pensionar sau decedat) din institutiile de invatamant de stat, precum si copiii celorlalte categorii de salariati din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 4.400 RON.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:

 • Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
 • Reducere taxa de camin pana la 100%,
 • Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid prin Hotararea Consiliului de Administratie, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://fau.utcluj.ro/

 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Comisia de Admitere
Tel: +4 0264 40 13 28, Tel/Fax: +4 0264 59 59 36
Email: admitere@utcluj.ro