Facultatea de Automatica si Calculatoare


Cifrele de scolarizare propuse pentru admiterea 2013:

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Total
Facultatea de Automatica si Calculatoare - Nivel licenta, 4 ani
470
145
615
Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (la Cluj-Napoca)
195
60
255
Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (la Satu Mare)
Specializari cu predare in limba romana: Automatica, Informatica Aplicata;
Specializari cu predare in limba engleza: Automatica, Informatica Aplicata (numai la Cluj-Napoca);
Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei
275
85
360
Specializari cu predare in limba romana: Calculatoare, Tehnologia Informatiei
   
Specializare cu predare in limba engleza: Calculatoare
   
* Cifrele de scoalrizare propuse pot suferi modificari. Cifrele de scolarizare valabile pentru admiterea 2013 vor fi publicate dupa aprobarea de catre Ministerul Educatiei Nationale;
** Pentru urmatoarele categorii de candidati numarul de locuri scose la concurs va fi afisat la data comunicarii acestora de catre Ministerul Educatiei Nationale:
- candidati rromi;
- candidati moldoveni cu liceul in Romania;
- candidati straini (tinerii de origine romana din Republica Moldova, din alte state invecinate si etnici romani cu domiciliu stabil in strainatate).


Calendarul consultatiilor GRATUITE la matematica pentru admitere:

Catedra de Matematica din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca organizeaza GRATUIT consultatii in vederea pregatirii pentru concursul de admitere la matematica din iulie 2013, in fiecare zi de sambata intre orele 10 si 12, in amfiteatrul P03 de pe str. G. Baritiu 26-28, dupa calendarul afisat mai jos:

Nr.
Tema lectiei
Cadrul didactic
Data
1. Primitive Prof.dr. Alexandru Mitrea 02.03.2013
2. Limite de functii. Continuitate Conf.dr.Ioan Radu Peter 09.03.2013
3. Structuri algebrice Conf.dr. Vasile  Pop 16.03.2013
4. Siruri Prof.dr. Dorian Popa 23.03.2013
5. Matrice. Determinanti Conf.dr. Daniela Rosca 30.03.2013
6. Calcul integral  Prof.dr. Ioan Gavrea 06.04.2013
7. Geometrie analitica Lect.dr. Vasile Ile 13.04.2013
8. Functii derivabile Lect.dr.Mircea Rus 20.04.2013
9. Aplicatii ale calcului diferential si integral Prof.dr. Ioan Rasa 27.04.2013
10. Polinoame si ecuatii algebrice Conf.dr. Daniela Inoan 18.05.2013
11. Trigonometrie Lect.dr. Mircia Gurzau 25.05.2013

Examen de simulare a Admiterii: 11 mai 2013
Inscriere simulare test matematica

Calendar admitere:

Perioada de inscriere la concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2013, interval orar 9-15:

 • Prima zi: 15 iulie
 • Ultima zi: 20 iulie

Înscrierile se fac pe strada G. Baritiu 26-28, Cluj-Napoca si la extensia universitara de la Satu Mare.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Proba concursului
de admitere se desfasoara in ziua de:

 • 23 iulie, ora 09:00 - test grila la matematica

Testul de Matematica (valabil atat pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare cat si pentru Facultatea de Constructii) consta din 45 de intrebari tip grila, si are urmatoarea structura:

 • 15 intrebari grila deduse din subiectele obligatorii pentru Bacalaureat 2013;
 • 30 intrebari grila de tipul celor din culegerea de TESTE GRILA pentru Admitere, editia 2013

Culegerea de TESTE GRILA se poate cumpara la de la Libraria UTCN, str.C. Daicoviciu, nr. 15, Cluj-Napoca, la pretul de 35 RON.

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici)
sunt disponibile aici.

Afisarea rezultatelor initiale
pe comisia Automatica si Calculatoare: 23 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 24, 25, 26 iulie 2013, orar 9-15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari - 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 si 30 iulie 2013, orar 9-15:00
+ Afisare rezultate finale - 30 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:

 • depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
 • achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 23 iulie 2013), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 26 iulie 2013), si depunerea chitantei doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Selectia celor care vor studia in limba engleza se face dintre cei admisi in sesiunea iulie si septembrie, pe baza unui test de competenta lingvistica. Detalii aici. Un model de test este disponibil aici

Calculul mediei de admitere:

Componentele mediei de admitere:

Pondere din nota finală

    a) Nota la testul grila la matematica

60%

    b) Media la BAC

20%

    c) Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematica, Fizica, Informatica sau  nota la testul grila de matematica

20%

Media finala se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire!
Criteriile de departajare in cazul unor medii finale egale sunt: 
   1) Nota la testul de matematică,
   2) Media la examenul de Bacalaureat,
   3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasa de candidat pentru calculul medie de admitere,
   4) Nota la matematică la Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.
Tematica si manuale:


Tematica si manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici

Medii de admitere in sesiunea iulie 2012:


Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria sistemelor automate (Cluj-Napoca)
7.73
9.33
6.99
7.73
    Ingineria sistemelor automate (Satu Mare)
5.60
8.91
8.16
8.16
    Calculatoare si Tehnologia informatiei
8.24
9.69
7.05
8.42

 
Subiectele din 2012:


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2012 sunt disponibile aici
 

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:

 • 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutite de taxa de inscriere (150 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de ambii parinti;
 • candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic in activitate.

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de un parinte;
 • copiii personalului didactic (pensionar sau decedat) si didactic auxiliar (in activitate, pensionar sau decedat) din institutiile de invatamant de stat, precum si copiii celorlalte categorii de salariati din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 RON pentru predare in limba romana si 3.500 RON pentru predare in limbi straine.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:

 • Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
 • Reducere taxa de camin pana la 100%,
 • Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid prin Hotararea Consiliului de Administratie, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://www.ac.utcluj.ro

 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Comisia de Admitere
Tel: +4 0264 40 13 28, Tel/Fax: +4 0264 59 59 36
Email: admitere@utcluj.ro