Facultatea de Inginerie
Centrul Universitar Nord din Baia-MareCifrele de scolarizare propuse pentru admiterea 2013:  

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Total
Facultatea de Inginerie - CUNBM - Nivel licenta
136
120
256
Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei
18
25
43
    Specializare: Calculatoare
   
Domeniul: Inginerie Electrica
20
19
39
    Specializare: Electromecanica
   
Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii
19
25
44
    Specializare: Electronica Aplicata
   
Domeniul: Inginerie Energetica
20
4
24
    Specializare: Ingineria Sistemelor Electroenergetice
   
Domeniul: Inginerie Industriala
20
7
27
    Specializare: Tehnologia Constructiilor de Masini
   
Domeniul: Inginerie Mecanica
20
15
35
    Specializare: Echipamente pentru Procese Industriale
   
Domeniul: Inginerie si Management
19
25
44
    Specializare: Inginerie Economica in Domeniul Mecanic
   
* Cifrele de scoalrizare propuse pot suferi modificari. Cifrele de scolarizare valabile pentru admiterea 2013 vor fi publicate dupa aprobarea de catre Ministerul Educatiei Nationale;
** Pentru urmatoarele categorii de candidati numarul de locuri scose la concurs va fi afisat la data comunicarii acestora de catre Ministerul Educatiei Nationale:
- candidati rromi;
- candidati moldoveni cu liceul in Romania;
- candidati straini (tinerii de origine romana din Republica Moldova, din alte state invecinate si etnici romani cu domiciliu stabil in strainatate).
Calendar admitere:
Perioada de înscriere la concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2013 la programele de studii cu concurs de dosare:
15-20, 22, 23 iulie 2013, orele 9:00 - 15:00

Perioada de înscriere la concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2013 la programul de studii ”CALCULATOARE”, cu test la matematică:
15-20 iulie 2013, orele 9:00 - 15:00
Testul la matematică: 23 iulie 2013, ora 9:00

*Observatie: Duminica 21 iulie 2013 nu se fac înscrieri!

Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, 62A, sala P1 (parter);


Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici)
sunt disponibile aici.

Afisarea rezultatelor initiale: 23 iulie, ora 22:00


Confirmarea statutului de admis:
 • Runda 1: 24, 25, 26 iulie 2012, orele 9:00 – 15:00, sala P1
 • Afisarea rezultatelor dupa etapa I de glisare - 26 iulie, ora 22:00
 • Runda 2: 29 si 30 iulie 2012, orele 9:00 – 15:00, sala P1
 • Afisarea rezultatelor finale - 30 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:

 • depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
 • achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 23 iulie 2013), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 26 iulie 2013), si depunerea chitantei doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
Calculul mediei de admitere:

Pentru domeniul de licentă: ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei”
Media generală finală a concursului de admitere pentru fiecare candidat se stabileşte după cum urmează:
M = (2MB +2NB +6 PM)/10 sau M = (2MB+8PM)/10 (la alegere la înscriere), unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat, NB nota la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Fizică, Informatică sau nota la testul grilă de matematică (PM), PM nota probei de matematică din concurs (test grilă).

Pentru celelalte domenii de licentă
Pentru domeniile de licenţă: Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie şi Management, Inginerie electronică şi telecomunicaţii media de la examenul de bacalaureat. Absolvenţii care au susţinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, biologie, geografie, pot să opteze ca această notă să fie considerată în proporţie de 60% în calculul mediei de admitere. În cazul acestei opţiuni, media de admitere se va calcula astfel: M = (4MB+6NB)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat şi cu NB nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie sau media de la bacalaureat.

Tematica si manuale:  


Tematica si manualele valabile pentru admitere la domeniul ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” sunt disponibile aici

 
Medii de admitere in sesiunea iulie 2012:  
 
Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Inginerie industriala
6.30
8.78
-
-
Inginerie mecanica
7.10
7.86
-
-
Inginerie electrica
6.80
8.96
9.57
9.57
Inginerie energetica
6.58
9.21
6.57
7.06
Inginerie si Management
7.73
9.36
7.20
7.72
Calculatoare si Tehnologia informatiei
7.67
9.27
6.87
9.19
Inginerie electronica si Telecomunicatii
6.64
9.43
-
-

Subiectele din 2012:  


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2012 pentru admitere la domeniul ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” sunt disponibile aici

 
Taxe de admitere si scolarizare:
Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:

 • 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care îsi depun dosar la mai multe facultăti, la a doua si următoarele facultăti vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.
Sunt scutite de taxa de inscriere (150 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de ambii parinti;
 • candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de un parinte;
 • copiii personalului didactic (pensionar sau decedat) si didactic auxiliar (in activitate, pensionar sau decedat) din institutiile de invatamant de stat, precum si copiii celorlalte categorii de salariati din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa se stabileste de Senatul Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca în conformitate cu prevederile Legii Educatiei si se publica în Regulamentul de Taxe al UTCN.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://inginerie.cunbm.utcluj.ro

 

 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Comisia de Admitere
Tel: +4 0264 40 13 28, Tel/Fax: +4 0264 59 59 36
Email: admitere@utcluj.ro