Facultatea de Litere
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare


 
Cifrele de scolarizare propuse pentru admiterea 2013:  

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Total
Facultatea de Litere - Nivel licenta
149
398
547
Domeniul: Asistenta Sociala
8
69
77
    Specializare: Asistenta Sociala
   
Domeniul: Filosofie
12
7
19
    Specializare: Filosofie
   
Domeniul: Limba si Literatura
37
81
118
    Specializari: Limba si Literatura Romana, Limba si Literatura Romana si Limba si Literatura Moderna (Engleza, Franceza)
   
Domeniul: Limbi Moderne Aplicate
12
25
37
    Specializare: Limbi Moderne Aplicate
   
Domeniul: Studii culturale
12
2
14
    Specializare: Etnologie
   
Domeniul: Stiinte ale Comunicarii
14
62
76
    Specializari: Comunicare si Relatii Publice, Jurnalism
   
Domeniul: Teologie
30
110
140
    Specializari: Teologie Greco-Catolica Didactica, Teologie Ortodoxa Asistenta Sociala (la Satu Mare), Teologie Ortodoxa Didactica, Teologie Ortodoxa Pastorala
   
Domeniul: Arte vizuale
14
12
26
    Specializare: Arte plastice (Pictura)
     
Domeniu: Pedagogia învățământului primar și preșcolar
10
30
40
* Cifrele de scoalrizare propuse pot suferi modificari. Cifrele de scolarizare valabile pentru admiterea 2013 vor fi publicate dupa aprobarea de catre Ministerul Educatiei Nationale;
** Pentru urmatoarele categorii de candidati numarul de locuri scose la concurs va fi afisat la data comunicarii acestora de catre Ministerul Educatiei Nationale:
- candidati rromi;
- candidati moldoveni cu liceul in Romania;
- candidati straini (tinerii de origine romana din Republica Moldova, din alte state invecinate si etnici romani cu domiciliu stabil in strainatate).
 
Calendar admitere:

Perioada de inscriere la concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2013, interval orar 9-15:

 • Prima zi: 15 iulie
 • Ultima zi: 23 iulie*

* Observatie: Duminica 21 iulie 2013 nu se fac inscrieri!

 • Înscrieri la programele de studii cu concurs de dosare: (Asistenta Sociala, Limba si Literatura Romana, Etnologie)
  • 15 - 20, 22, 23 iulie 2013
  • Afisarea rezultatelor initiale - 23 iulie, ora 22:00
  • Etapa I de confirmare a statutului de admis: 24, 25, 26 iulie
  • Etapa II de confirmare a statutului de admis: 29 si 30 iulie
 • Înscrieri la programele de studii cu examen cu probă orală tip interviu: (Filosofie, Limba si Literatura Romana si Limba si Literatura Moderna Engleza/Franceza, Limbi Moderne Aplicate, Comunicare si Relatii Publice, Jurnalism, Teologie Greco-Catolica Didactica, Teologie Ortodoxa Asistenta Sociala)
  • 15 - 20 iulie 2013, orar 9-15:00
  • Proba: 23 iulie 2012, ora 9:00
  • Afisarea rezultatelor initiale - 23 iulie, ora 22:00
  • Etapa I de confirmare a statutului de admis: 24, 25, 26 iulie
  • Etapa II de confirmare a statutului de admis: 29 si 30 iulie
 • Înscrieri la programele de studii cu probă scrisă: (Teologie Ortodoxa Didactica, Teologie Ortodoxa Pastorala)
  • 15 - 20 iulie 2013, orar 9-15:00
  • Proba orala: 22 iulie 2013, ora 9:00 (numai pentru Teologie Ortodoxa Pastorala)
  • Proba scrisa: 23 iulie 2013, ora 9:00
  • Afisarea rezultatelor initiale - 24 iulie, ora 22:00
  • Etapa I de confirmare a statutului de admis: 25, 26 iulie
  • Etapa II de confirmare a statutului de admis: 29 si 30 iulie
 • Înscrieri la domeniul cu probă de desen după natură şi probă de culoare: (Arte plastice)
  • 15 - 19 iulie 2013, orar 9-15:00
  • Probe: 21, 22 iulie 2013, ora 14:00
  • Afisarea rezultatelor initiale - 24 iulie, ora 22:00
  • Etapa I de confirmare a statutului de admis: 25, 26 iulie
  • Etapa II de confirmare a statutului de admis: 29 si 30 iulie
 • Înscrieri la domeniul Stiinte ale educatiei, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar cu probă de aptitudini:
  • 15 - 20 iulie 2013, orar 9-15:00
  • Probe: 23 iulie 2013, ora 9:00
  • Afisarea rezultatelor initiale - 23 iulie, ora 22:00
  • Etapa I de confirmare a statutului de admis: 24, 25, 26 iulie
  • Etapa II de confirmare a statutului de admis: 29 si 30 iulie

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.
Notă: pentru programele de studii TOP, TOD, TCD este obligatorie la dosarul de înscriere Binecuvântarea Preasfinţitului sau a Episcopului. TOP- Teologie ortodoxa pastorala TOD - Teologie ortodoxa didactica TCD - Teologie greco-catolica didactica

Înscrierile se fac la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, sediul Facultăţii de Litere, str. Victoriei, nr. 76, Baia Mare, sala 11.

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici)
sunt disponibile aici.

Confirmarea locului ocupat prin concurs se face după cum urmează:
- achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 23 iulie 2013), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 26 iulie 2013), si depunerea chitantei doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
- pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri de la buget confirmarea se face prin depunerea diplomei de Bacalaureat în original si a foii matricole in original dacă aceastea nu au fost depuse la dosar în perioada înscrierilor.


Calculul mediei de admitere:

I. Concurs de dosare (consultaţi regulamentul de admitere)
Domeniile de licenţă: Limbă şi literatură, programul de studii: Limba şi literatura română; Asistenţă socială; programul de studii: Asistenta socială; Studii culturale, programul de studii: Etnologie

Media de admitere este media de la examenul de bacalaureat.

II. Examen cu probă orală tip interviu (consultaţi regulamentul de admitere)
• Domeniile de licenţă: Limbă şi literatură, programele de studii: Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză); Ştiinţe ale comunicării, programele de studii: Comunicare şi relaţii publice, Jurnalism; Filosofie; programul de studii: Filosofie; Teologie, programele de studii: Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă asistenţă socială (Satu Mare), Teologie greco-catolică didactică;

50% MB + 50% NO
Media de admitere se va calcula astfel: M = (MB+NO)/2, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat şi cu NO nota la proba orală.

• Domeniul Limbi moderne aplicate, programul de studii: Limbi moderne aplicate

20% MB + 40% NO1 + 40% NO2

Media de admitere se va calcula astfel: M = (2MB+4NO1+4NO2)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat, cu NO1 nota la proba orală la prima limbă străină şi cu NO2 nota la proba orală la a doua limbă străină.

III. Examen cu probă eliminatorie, probă orală şi probă scrisă (consultaţi regulamentul de admitere)
Domeniul de licenţă: Teologie, programul de studii: Teologie ortodoxă pastorală
50% MB + 50% NO

Media de admitere se va calcula astfel: M = (MB+NO)/2, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat şi cu NO nota la proba scrisă
Proba orală este eliminatorie – nu se acordă note – dicţie, ritm, auz muzical

IV. Examen cu probă de desen după natură şi probă de culoare
Domeniul de licenţă: Arte Vizuale, programul de studii: Arte plastice (Pictură)

Media de admitere se va calcula astfel: M = (2MB+4PD1+4PD2)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat, cu PD1 nota la proba de desen după natură şi cu PD2 nota la proba de culoare.

20% MB + 40% PD1 + 40% PD2

V. Examen cu probă de aptitudini
Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei, programul de studii: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

50% MB + 50% NO

Media de admitere se va calcula astfel: M = (MB+NO)/2, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat şi cu NO nota la proba de aptitudini
a. Dicţie 10p
b. Dictare 10p
c. Aptitudini pedagogice 20p
d. Aptitudini muzicale 10p

Proba de aptitudini este eliminatorie – dacă candidatul nu obţine la oricare din probele de aptitudini minim 5 puncte este declarat respins

Medii de admitere in sesiunea iulie 2012:  
 
Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
LRE
9.77
8.05
8.58
7.53
LRF
9.74
8.52
-
-
LLR
9.44
6.77
8,80***
7,55***
LMA
9.77
8.68
8.55
7.30
ETN
9.29
6.77
-
-
F
9.68
6.63
-
-
J
9.54
6.43
7.44
6.77
CRP
10.00
9.50
9.43
6.96
AS
9.77
7.29
8.68
6.93
TCD
7.72
6.81
-
-
TCP
8.61
7.88
-
-
TOD
7.70
5.96
9.44
9.44
TOP
8.82
7.33
7.12
5.78
AP
9.09
5.84
8.42
6.80
TOAS
9.04
8.27
-
-

Subiectele din 2012:

in curs de actualizare..

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:

 • 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare
 • 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.
Sunt scutite de taxa de inscriere (150 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de ambii parinti;
 • candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de un parinte;
 • copiii personalului didactic (pensionar sau decedat) si didactic auxiliar (in activitate, pensionar sau decedat) din institutiile de invatamant de stat, precum si copiii celorlalte categorii de salariati din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa se stabileste de Senatul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca in conformitate cu prevederile Legii Educatiei si se publica in Regulamentul de Taxe al UTCN. 
Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:

 • Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
 • Reducere taxa de camin pana la 100%,
 • Cartela de masa gratuita.
Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid prin Hotarare de Birou Senat, la inceputul fiecarui an universitar.
Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://litere.cunbm.utcluj.ro

 

 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Comisia de Admitere
Tel: +4 0264 40 13 28, Tel/Fax: +4 0264 59 59 36
Email: admitere@utcluj.ro