Facultatea de Resurse Minerale si Mediu
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare
Cifrele de scolarizare propuse pentru admiterea 2013:  

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Total
Facultatea de Resurse Minerale si Mediu - Nivel licenta
81
179
260
Domeniul: Ingineria Materialelor
15
10
25
    Specializare: Ingineria Procesarii Materialelor
   
Domeniul: Ingineria Mediului
21
50
71
    Specializari: Ingineria si Protectia Mediului in Industrie, Ingineria Valorificarii Deseurilor
   
Domeniul: Inginerie Civila
11
38
49
    Specializare: Constructii Civile, Industriale si Agricole
   
Domeniul: Inginerie Geodezica
11
34
45
    Specializare: Masuratori Terestre si Cadastru
   
Domeniul: Mine, Petrol si Gaze
14
16
30
    Specializari: Inginerie Miniera, Prepararea Substantelor Minerale Utile
   
Domeniul: Stiinta Mediului
9
31
40
    Specializare: Stiinta Mediului
   
* Cifrele de scoalrizare propuse pot suferi modificari. Cifrele de scolarizare valabile pentru admiterea 2013 vor fi publicate dupa aprobarea de catre Ministerul Educatiei Nationale;
** Pentru urmatoarele categorii de candidati numarul de locuri scose la concurs va fi afisat la data comunicarii acestora de catre Ministerul Educatiei Nationale:
- candidati rromi;
- candidati moldoveni cu liceul in Romania;
- candidati straini (tinerii de origine romana din Republica Moldova, din alte state invecinate si etnici romani cu domiciliu stabil in strainatate).
 
Calendar admitere:
Perioada de înscriere la concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2013 la specializarile cu concurs de dosare (IM; IPM; IPMI; IVD; SM):
15-20, 22, 23 iulie 2013, orele 9:00 – 15:00

Perioada de înscriere la concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2013 la specializarile (CCIA; MTC), cu test la matematică:
15-20 iulie 2013, orele 9:00 – 15:00
Testul la matematică: 23 iulie 2013, ora 9:00

*Observatie: Duminica 21 iulie 2013 nu se fac înscrieri!

Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, 62A, sala P1 (parter);


Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă
aici.

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Afisarea rezultatelor initiale: 23 iulie, ora 22:00


Confirmarea statutului de admis:
-
Runda 1: 24, 25, 26 iulie 2013, orele 9:00 – 15:00, sala P1
- Afisarea rezultatelor dupa prima etapa de glisare 26 iulie, ora 22:00
- Runda 2: 29 si 30 iulie 2013, orele 9:00 – 15:00, sala P1
- Afisarea rezultatelor finale 30 iulie, orele 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:

  • depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
  • achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 23 iulie 2013), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 26 iulie 2013), si depunerea chitantei doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
     
Calculul mediei de admitere:
M = MB – Concurs de dosare

M = (4MB + 6NB) / 10 – Concurs de dosare, opţiune notă la una din probele de examen de la bacalaureat: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, biologie, geografie.

M = (4MB + 6PM) / 10 – Concurs cu test grilă la matematică

unde: MB - media examenului de bacalaureat;
NB – nota la una din probele examenului de bacalaureat: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, biologie, geografie;
PM – nota probei de matematică din concurs (test grilă)
Tematica si manuale:  

Tematica si manualele valabile pentru admitere la specializarile (CCIA; MTC) sunt disponibile aici
 
 
Medii de admitere in sesiunea iulie 2012:  
 
Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Ingineria materialelor
6.05
9.18
-
-
Ingineria mediului
7.54
9.39
7.02
7.40
Inginerie civila
7.59
9.03
6.81
8.69
Inginerie geodezica
8.23
9.20
6.88
9.16
Mine, petrol si gaze
7.34
8.20
-
-
Stiinta mediului
6.41
8.90
-
-

 
Subiectele din 2012:


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2012 pentru admitere la specializarile (CCIA; MTC) sunt disponibile aici

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:

  • 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
  • 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care îsi depun dosar la mai multe facultăti, la a doua si următoarele facultăti vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.
Sunt scutite de taxa de inscriere (150 lei) urmatoarele categorii de candidati:

  • candidatii orfani de ambii parinti;
  • candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:

  • candidatii orfani de un parinte;
  • copiii personalului didactic (pensionar sau decedat) si didactic auxiliar (in activitate, pensionar sau decedat) din institutiile de invatamant de stat, precum si copiii celorlalte categorii de salariati din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa se stabileste de Senatul Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca în conformitate cu prevederile Legii Educatiei si se publica în Regulamentul de Taxe al UTCN.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://frmm.cunbm.utcluj.ro/

 

 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Comisia de Admitere
Tel: +4 0264 40 13 28, Tel/Fax: +4 0264 59 59 36
Email: admitere@utcluj.ro