Facultatea de Stiinte
Centrul Universitar Nord din Baia-MareCifrele de scolarizare propuse pentru admiterea 2013:  

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Total
Facultatea de Stiinte - Nivel licenta
135
549
684
Domeniul: Administrarea Afacerilor
15
83
98
     Specializare: Economia Firmei
   
Domeniul: Biologie
13
7
20
     Specializare: Biologie
   
Domeniul: Chimie
13
7
20
     Specializare: Chimie
   
Domeniul: Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
13
37
50
     Specializare: Informatica Economica
   
Domeniul: Fizica
0
20
20
     Specializare: Fizica
   
Domeniul: Informatica
15
58
73
     Specializare: Informatica
   
Domeniul: Ingineria Produselor Alimentare
26
48
74
      Specializari: Controlul si Expertiza Produselor Alimentare, Ingineria Produselor Alimentare
   
Domeniul: Management
     
     Specializare: Management
15
184
199
     Specializare: Management IFR
0
100
100
Domeniul: Matematica
25
5
30
     Specializari: Matematica, Matematica Informatica
   
* Cifrele de scoalrizare propuse pot suferi modificari. Cifrele de scolarizare valabile pentru admiterea 2013 vor fi publicate dupa aprobarea de catre Ministerul Educatiei Nationale;
** Pentru urmatoarele categorii de candidati numarul de locuri scose la concurs va fi afisat la data comunicarii acestora de catre Ministerul Educatiei Nationale:
- candidati rromi;
- candidati moldoveni cu liceul in Romania;
- candidati straini (tinerii de origine romana din Republica Moldova, din alte state invecinate si etnici romani cu domiciliu stabil in strainatate).
 
Calendar admitere:
Perioada de inscriere la la concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2013, interval orar 9-15 (exceptand duminica).

Înscrieri la programele de studii cu concurs de dosare:
Prima zi: 15 iulie 2013
Ultima zi: 23 iulie 2013

*Observatie: Duminica 21 iulie 2013 nu se fac înscrieri!

Inscrierile se fac pe strada Victoriei nr 66, Baia Mare, sala 25.

Lista cu actele necesare este disponibila aici

Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici

Afisarea rezultatelor initiale: 23 iulie, ora 22:00

Confirmarea statusului de admis:
- Etapa I: 24, 25, 26 iulie 2013, orar 09-15:00
- Afisarea rezultatelor dupa prima etapa de glisare 26 iulie, ora 22:00
- Etapa II: 29, 30 iulie 2013
- Afisarea rezultatelor finale 30 iulie, orele 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:

  • depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
  • achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 23 iulie 2013), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 26 iulie 2013), si depunerea chitantei doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Calculul mediei de admitere:
Formula de calcul a mediei de admitere la  Matematica si Informatica:

Admiterea pe bază de dosar : la calcularea  mediei de admitere se folosesc:
a) MB - Media generală la bacalaureat (pondere 40%);
b) NB-  Nota la Bacalaureat la Matematică, Informatica, Fizica, Chimie, Economie, Biologie (60%).

sau numai media de la bacalaureat.

Departajarea la medii egale de admitere
Se va lua in calcul media de la bacalaureat, cel cu media mai mare avand prioritate.
Formula de calcul a mediei de admitere la Economia firmei, Management, Biologie, Chimie, Ingineria Produselor alimentare, Controlul si Expertiza Produselor Alimentare, Informatica Economica,
Media de admitere este media de la examenul de bacalaureat. Absolvenţii care au susţinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, economie, economie aplicată, marketing, contabilitate, planificare operaţională, geografie, logică, pot să opteze ca această notă să fie considerată în proporţie de 60% în calculul mediei de admitere. În cazul acestei opţiuni, media de admitere se va calcula astfel: M = (4MB+6NB)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat şi cu NB nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Economie, Economie aplicată, Marketing, Contabilitate, Planificare operaţională, Geografie, Logică.
Medii de admitere in sesiunea iulie 2012:  

Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Informatica economica
8.68
9.58
6.50
8.43
Informatica
5.80
9.27
5.20
8.00
Matematica
7.45
8.86
6.25
6.70
Management
8.74
9.64
6.00
8.50
Matematica informatica
5.31
9.06
5.00
5.30
IPA
8.70
9.68
6.00
8.65
Economia Firmei
8.78
9.59
6.03
8.75
CEPA
8.69
9.68
7.25
8.64
Chimie
7.67
8.55
7.20
7.63
Biologie
8.63
9.51
7.00
7.60

 
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:

  • 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
  • 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care îsi depun dosar la mai multe facultăti, la a doua si următoarele facultăti vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.
Sunt scutite de taxa de inscriere (150 lei) urmatoarele categorii de candidati:

  • candidatii orfani de ambii parinti;
  • candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:

  • candidatii orfani de un parinte;
  • copiii personalului didactic (pensionar sau decedat) si didactic auxiliar (in activitate, pensionar sau decedat) din institutiile de invatamant de stat, precum si copiii celorlalte categorii de salariati din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa se stabileste de Senatul Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca în conformitate cu prevederile Legii Educatiei si se publica în Regulamentul de Taxe al UTCN.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://stiinte.cunbm.utcluj.ro

 

 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Comisia de Admitere
Tel: +4 0264 40 13 28, Tel/Fax: +4 0264 59 59 36
Email: admitere@utcluj.ro