Lista facultatilor:
Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Facultatea de Constructii
Facultatea de Constructii de Masini
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Facultatea de Inginerie Electrica
Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului
Facultatea de Instalatii
Faculatea de Mecanica
Faculatea Inginerie - CUNBM
Faculatea Litere - CUNBM
Faculatea Resurse Minerale si Mediu - CUNBM
Faculatea Stiinte - CUNBM
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Comisia de Admitere
Tel: +4 0264 40 13 28, Tel/Fax: +4 0264 59 59 36
Email: admitere@utcluj.ro