Facultatea de Inginerie ElectricaCifrele de scolarizare propuse pentru admiterea 2013:

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Total
Facultatea de Inginerie Electrica - Nivel licenta, 4 ani
270
50
320
Domeniul: Inginerie Electrica
125
15
140
Specializari cu predare in limba romana: Electrotehnica, Instrumentatie si Achizitii de Date, Electronica de Putere si Actionari Electrice, Electromecanica
   
Domeniul: Inginerie Energetica
50
10
60
Specializare cu predare in limba romana: Managementul Energiei
   
Domeniul: Stiinte Ingineresti Aplicate(la Cluj-Napoca)
65
15
80
Domeniul: Stiinte Ingineresti Aplicate(la Bistrita)
Specializare cu predare in limba romana: Inginerie Medicala
   
Domeniul: Inginerie si Management
30
10
40
Specializare cu predare in limba romana: Inginerie Economica in Domeniul Electric, Electronic si Energetic
   
* Cifrele de scoalrizare propuse pot suferi modificari. Cifrele de scolarizare valabile pentru admiterea 2013 vor fi publicate dupa aprobarea de catre Ministerul Educatiei Nationale;
** Pentru urmatoarele categorii de candidati numarul de locuri scose la concurs va fi afisat la data comunicarii acestora de catre Ministerul Educatiei Nationale:
- candidati rromi;
- candidati moldoveni cu liceul in Romania;
- candidati straini (tinerii de origine romana din Republica Moldova, din alte state invecinate si etnici romani cu domiciliu stabil in strainatate).


Calendar admitere:

Perioada de inscriere la concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2013, interval orar 9-15:

 • Prima zi: 15 iulie
 • Ultima zi: 23 iulie*

* Duminica, 21 iulie 2013, nu se fac inscrieri;
* In 23 iulie - program special - Baritiu 26-28 (13-15:00), Bulevardul Muncii (09-15:00);
* In 23 iulie nu se fac inscrieri la extensiile universitare.

Înscrierile se fac la sediul Facultatii de Inginerie Electrica pe Str. Baritiu 26-28, Cluj-Napoca si la extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Admiterea se face pe baza de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 6 facultati: Constructii de masini; Electronica, Telecomunicatii si tehnologia informatiei; Inginerie electrica; Ingineria materialelor si a mediului; Instalatii; Mecanica.
Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici)
sunt disponibile aici.

Afisarea rezultatelor initiale
la Comisia cu concurs de dosare: 23 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 24, 25, 26 iulie 2013, orar 09-15:00
+ Afisarea rezultatelor dupa etapa I de glisare - 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 si 30 iulie 2013, orar 09-15:00
+ Afisarea rezultatelor finale - 30 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:

 • depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
 • achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 23 iulie 2013), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei admisi la taxa in data de 26 iulie 2013), si depunerea chitantei doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
Media de admitere:
Media de admitere este media de la examenul de bacalaureat. Absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, pot să opteze ca această notă să fie considerată in proportie de 60% in calculul mediei de admitere.

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de
             admitere
          2. Media la examenul de Bacalaureat
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2011:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Inginerie electrica
6.28
9.53
6.14
6.14
    Inginerie energetica
6.49
9.72
7.53
7.53
    Stiinte ingineresti aplicate (Cluj-Napoca)
7.42
9.70
6.26
7.40
    Stiinte ingineresti aplicate (Bistrita)
6.03
7.66
7.08
7.08
    Inginerie si management
6.00
9.72
0.00
0.00

 
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:

 • 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutite de taxa de inscriere (150 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de ambii parinti;
 • candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic in activitate.

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:

 • candidatii orfani de un parinte;
 • copiii personalului didactic (pensionar sau decedat) si didactic auxiliar (in activitate, pensionar sau decedat) din institutiile de invatamant de stat, precum si copiii celorlalte categorii de salariati din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 RON.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:

 • Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
 • Reducere taxa de camin pana la 100%,
 • Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid prin Hotararea Consiliului de Administratie, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://ie.utcluj.ro/

 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Comisia de Admitere
Tel: +4 0264 40 13 28, Tel/Fax: +4 0264 59 59 36
Email: admitere@utcluj.ro