Facultatea de Automatica si Calculatoare: 

Research laboratories:

 • Microprocessors Systems
 • Medical Image Processing and Databases
 • Distributed Systems and Web-based Education
 • Computer Networks
 • Artificial Intelligence
 • Image Processing and Pattern Recognition
 • Distributed Systems
 • Computer Architecture
 • Computer Graphics and Operating Systems
 • Logic Programming
 • Cisco Technologie
 • Microsoft Technologies

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Centrul de tehnologii informationale in Electronica

ITEC se constituie ca si structura de cercetare in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, in vederea concentrarii eforturilor de cercetare in domeniul aplicarii tehnologiei informatiilor in electronica, precum si pentru sprijinirea dezvoltarii invatamantului superior in acest domeniu.
Centrul isi propune si sustinerea activitatilor de transfer tehnologic spre industria de profil.

Director : Prof.dr.ing. Dan Pitica

Str. G. Baritiu, Nr. 26 - 28, sala 7
400027, Cluj-Napoca, Romania
Tel/Fax: 0264 594806
E-mail: itec@bavaria.utcluj.ro
http://users.utcluj.ro/~itec/manifest.html

Centrul de cercetari pentru prelucrarea si securizarea datelor

Activitatea centrului RCDSPS se concentreaza in domeniul tehnologiei informatiei in comunicatii.

Director : Prof.dr.ing. Monica BORDA

Calea Dorobantilor, Nr. 71 - 73, sala 217
400027, Cluj-Napoca, Romania
Tel/fax: 0264 424862
http://ares.utcluj.ro

Centrul de tehnologii multimedia si educatie la distanta

Activitatea centrului este axata in principal pe urmatoarele domenii:

 • cercetare in domeniul prelucrarii digitale de imagini si imagisticii medicale
 • dezvoltarea de materiale multimedia
 • dezvoltarea de cursuri pentru invatamant la distanta
 • cercetarea si dezvoltarea de programe de comunicatie pentru invatamant la distanta, folosind LAN si Internet
 • aplicatii multimedia pentru tele-working, tele-medicina, tele-educatie

Director : Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Str. C. Daicoviciu, Nr.15, sala 431, 400027, Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 0264 594831; 401241
Fax.: 0264 591689
E-mail: ctmed@icar.utcluj.ro
http://icar.utcluj.ro

Facultatea de Inginerie Electrica

 • Centrul de excelenţă ştiinţifică, de cercetare in maşini şi acţionări electrice – MAE–Cluj, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, evaluat şi recunoscut de către CNCSIS (certificat nr. 11/CC-B/2001).
   
   
  Director centru:  Prof.dr.ing. Vasile IANCU 
 • Laboratorul de CAD in Electromagnetism si Circuite Electrice (CAD),
  realizat prin proiectele TEMPUS S_JEP 8001/94 si respectiv TEMPUS S_JEP 12080/97, proiecte coordonate de catre Catedra de Inginerie Electrica din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, laborator dotat cu tehnica de calcul in valoare de 150.000 EURO.  

  Director laborator: Prof. dr. ing. Vasile Topa,
  Tel. 0264 - 401244 
  http://www.et.utcluj.ro/thmemb/vtopa.html
 • Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetica (EMC) al Facultăţii de Electrotehnică, Catedra de Inginerie Electrica

  Director laborator: Prof. dr. ing. Calin Munteanu
  Tel. 0264 - 401468
  http://www.et.utcluj.ro/thmemb/calinm.html
 • LCEI- Laboratorul de Campuri Electrice Intense 
  Str. G. Baritiu nr. 26, sala 365, Tel 401429
  http://www.et.utcluj.ro/~lcei/index.html 

 • Centrul de cercetare in domeniul convertoarelor de ca/cc cu conditionarea retelei de intrare, Catedra de Actionari Electrice si Roboti

  Coordonator: Prof.dr.ing. Richard Marschalko
  Tel. 0264-401831
  Str. Observatorului nr.3, Laboratoarele de Electronica, sala 11 si 12

Facultatea de Constructii de Masini  

 • Centrul de cercetare in tehnologia deformarii plastice a tablelor CERTETA Director: Prof.dr.ing. Dorel Bababic

  Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105
  400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-401726
  E-mail: dorel.banabic@tcm.utcluj.ro

 • Centrul pentru Simularea si Testarea Robotilor - CESTER
  Director: Prof.dr.ing. Doina Pasla

  Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105
  400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-401684
  E-mail: apisla@from.ro

 • Centrul Regional De Expertiza Si Formare Profesionala In Protectia Mediului Si Reciclarea Materialelor - RYENPRO
  Director: Prof.dr.ing. Ioan Blebea

  Adresa: B-dul Muncii 103-105, 3400 Cluj-Napoca, Sala C06,
  Tel. 401664, Tel/Fax. 415.483

 • Centrul De Cercetari Aplicate Si Consultanta In Dezvoltare Competitiva, CCACDC
  Director: Prof.dr.ing. Ioan Blebea

  Adresa: B-dul Muncii 103-105, 3400 Cluj-Napoca, Sala C06,
  Tel. 401664, Tel/Fax. 415.483

 • Centrul Coreeano-Roman De Pregatire In Tehnologii Avansate
  Ko-Ro ATTC
  Director: Prof.dr.ing. Ioan Blebea

  Adresa: Str. Gh. Bilascu nr. 107,
  3400 Cluj-Napoca
  http://koroattc.utcluj.ro

 • Centrul de cercetare in Ingineria si Managementul Calitatii
  Director: Prof.dr.ing. Sorin Popescu

  Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105
  400641 Cluj-Napoca, Tel-Fax: 0264-415710
  E-mail: psorin@mail.com

 • Centrul National pentru Rapid Prototyping
  Director: Prof.dr.ing. Petru Berce

  Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105
  400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-401659
  E-mail: Petru.Berce@tcm.utcluj.ro

 • Centrul regional de metrologie industriala - CERMI
  Director: Conf.dr.ing. Marius Bulgaru

  Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105
  400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-401669
  E-mail: bulgaru@yeus.east.utcluj.ro
  www.cermi.utcluj.ro

 • Centrul de Inginerie Sisteme Mecanice
  Director: Prof.dr.ing. Felicia Sucala

  Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105
  400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-401668

 • Centrul de Reconversie Profesionala A Personalului Tehnic
  Director: Prof.dr.ing. Pop Dumitru

  Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105
  400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-401659
  E-mail: popdumitru@hotmail.com

 • Centrul de Proiectare Optimala
  Director: Prof.dr.ing. Lucian Tudose

  Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105
  400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-401
  E-mail: Lucian_Tudose@yahoo.com

 • MecApIM - Centrul de cercetare în Mecanica Aplicata si Informatica în Inginerie Mecanica

  Director: Prof. Univ. Dr. Ing. Iuliu NEGREAN.
  Adresa: Bulevardul Muncii nr. 103-105, sala C01.
  400641 Cluj-Napoca , Tel: 0264-401616.
  E-mail: mecapim@mep.utcluj.ro

 

Laboratoare

 • Laborator de proiectare asistata pe calculator si cercetare fundamentala si aplicativa in domeniul sistemelor mecanice (organe de masini, transmisii mecanice si a tribologie - sala C102b   
 • Laborator utilaje usoare pentru cercetari teoretice si experimentale in organe de masini si transmisii mecanice    
 • Laborator de utilaje grele pentru cercetari experimentale    
 • Laborator de Tribologie  
 • Laboratorul de Cercetare Inginerie Competitiva in Proiectare si Dezvoltare: http://www.cert.utcluj.ro/icpd/index.htm

 

Facultatea de Mecanica 

Laboratoare

 • Laboratorul de Metoda Elementului Finit 
 • Laboratorul de Analiza Tensiunilor prin Metode Optice
 • Laboratorul de Fotoelasticimetrie
 • Laboratorul  de Motoare

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

 • Centrul de Cercetare tip B acreditat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţificedin Invăţămantul Superior  - „Ştiinţa Materialelor”   
  Centrul p
  olarizează fortele si capacitatile de cercetare in domeniul Ştiinţei şi Ingineriei Materialelor  Avansate ale catedrei de Ştiinţa şi  Tehnologia Materialelor şi ale altor catedre din facultatate cu preocupari in domeniu. 
 • Centrul de cercetare pentru tehnologii avansate  este o structura de cercetare in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, in domeniul aplicarii tehnologiilor avansate de procesare a materialelor, precum si pentru sprijinirea dezvoltarii invatamantului superior in acest domeniu. 
  Centrul isi propune si sustinerea activitatilor de transfer tehnologic spre industria de profil.   

  Director
  : Prof. dr. ing. Traian Canta

  Adresa
  : B-dul Muncii 103-105, sala G02
  3400 Cluj-Napoca, Romania
  Tel/Fax: 0264 415049
  E-mail: traian.canta@defplast.utcluj.roUniversitatea Tehnica Cluj - Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj - Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

CCSTTII | Centre si laboratoare | Publicatii | Contact