Universitate / Educatie / Academia Cisco

Programul Academic "CISCO Networking"

CISCO Networking Academy

Firma Cisco, liderul mondial in domeniul interconectarii retelelor de calculatoare, prin reprezentanta sa din Romania si Ministerul Educatiei Nationale, au stabilit un parteneriat, convenind aderarea la programul "CISCO Networking Academy". La acest program au aderat peste 50 de tari. Programul porneste de la ideea ca organizatiile de orice nivel ar fi, nu au resursele necesare sa proiecteze, construiasca, si sa mentina in exploatare retele de calculatoare, actualii specialisti neavand acces la beneficiile tehnologiilor moderne aplicate in retelele de calculatoare. Acest program este menit sa aduca la zi si sa completeze cunostintele persoanelor interesate in domeniul retelelor de calculatoare. Beneficiile parteneriatului stabilit sunt:
  • studentii primesc instruire adecvata pentru incadrare in meserii din domeniul comunicatiilor de date
  • scolile si universitatile membre primesc un instrumentar important de echipament de comunicatii si resurse pentru sustinerea in exploatare a retelelor interne
  • societatile comerciale beneficiaza de specialisti in tehnologia informatiei instruiti si atestati corespunzator
Structura organizatorica a programului "CISCO Networking Academy" este ierarhica, cuprinzand urmatoarele nivele:
  • Centru de instruire (Cisco Networking Training Center), cu rol de instruire a personalului (instructorilor) din academiile regionale; el acopera grupuri de tari, in prezent cel pentru Europa functionand la Universitatea din Birmingham (Anglia).
  • Regionala (Regional Academy), cu rol de instruire si coordonare a personalului (instructorilor) din academiile locale. La nivelul Romaniei exista doar trei astfel de academii, in centrele RoEduNet din Cluj, Bucuresti si Iasi. Exista insa vointa de a se constitui si altele.
  • Academie locala (Local Academy), ce cuprinde clase de studenti instruiti direct in domeniul interconectarii retelelor de calculatoare.
De remarcat ca Academia Regionala din Cluj a fost a doua infiintata in tara, cuprinzandactualmente cinci academii locale.Academia locala din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare Cluj este prima care ofera aceste cursuri. Instructorii prof. dr. ing. Vasile Dadarlat si s. l. ing. Emil Cebuc au absolvit primele doua semestre la Universitatea din Birmingham, Centrul de instruire regional european. 

Programul de instruire cuprinde 4 semestre, a cate 70 de ore fiecare si are un pronuntat caracter aplicativ, oferind instruire multimedia si ore de laborator cu echipamente de ultima generatie ale firmei Cisco. Limba de predare si examinare este limba engleza care trebuie cunoscuta cel putin la nivel mediu.

Pentru fiecare semestru exista examene partiale desfasurate on-line pe serverulprogramului, iar semestrul se finalizeaza printr-un examen, care coroborat cu activitatea practica si de la prezentarile teoretice, va marca absolvirea acelui semestru. 

Programul de instruire ia sfarsit prin examen "Cisco Certified Networking Associate" (CCNA), ce deschide absolventilor posibilitati multiple de a gasi mai usor si cu succes job-uri in domeniul retelelor de calculatoare.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Scurta durata | Lunga durata | Aprofundate si master | Doctorat | Academia Cisco | Contact