Universitate / Educatie / Concurs posturi didactice

CONCURS POSTURI DIDACTICE 2013


Rapoartele de concurs si Deciziile Rectorului de numire şi de acordare ale titlurilor universitare pentru candidatii reusiti la concurs pe posturile didactice, in perioada: decembrie 2012-martie 2013
   
Adresa nr.112/CA/20.03.2013 - Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante in UTCN - trimisa spre aprobare Senatului UTCN
   
REZULTATUL CONCURSULUI DIN SEM I 2012-2013
   
LISTA FINALA A CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURS

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României, nr. 454 din 21 decembrie 2012, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:

Legea Educației Naționale nr.1/2011,
H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior,
- O.U.G. nr.92/2012,
- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, în perioada: 21 decembrie 2012 – 6 februarie 2013.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitaţii Tehnice din Cluj-Napoca şi pe site-ul web specializat al Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa http://jobs.edu.ro
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Metodologia de concurs  pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (art. 13 litera i şi art. 29) va fi modificată in şedinţa de Senat din 18.01.2013 ţinand cont de OUG nr.92/18.12.2012 şi de OM nr. 6560/20.12.2012


Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare
Lista posturilor scoase la concurs
   
Acte necesare la inscriere
 

Anexa 1 - Coperta - model
Anexa 2 - Cererea de inscriere
Anexa 3 - CV - model romana | model engleza
Anexa 4 - Fisa de verificare a standardelor minimale
Anexa 5 - Declaratie nonplagiat - model
   
Calendar concurs 2013
Informatii suplimentare la calendarul concursului
   
Planificarea testelor de compententa lingvistica
   
Salariile de incadrare si taxe de inscriere
   
Standarde minimale Profesori, Conferentiari, Cercetatori
Standarde minimale Sef lucrari, Lectori, Asistenti
   
Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 actualizata
   
   Arhiva concurs posturi didactice 2011

Arhiva concurs posturi didactice 2012

 

 

 

 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Scurta durata | Lunga durata | Aprofundate si master | Doctorat | Academia Cisco | Contact