Universitate / Educatie / Doctorat

! NOU : Informatii sesiune (pdf)

SESIUNE de ADMITERE  - SEPTEMBRIE 2006
(Aprobat in sedinta B.S. 30.05.2006)

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

 • certificat competenta lingvistica, eliberat de Catedra Limbi Straine UTC-N, sau alt test recunoscut de aceasta ;
 • copii legalizate de pe urmatoarele acte ( 1 ex) : certificat de nastere, actul de schimbare a numelui daca este cazul, diploma de bacalaureat, diploma de licenta, foaia matricola, diploma de absolvire studii aprofundate sau scoala postuniversitara (daca exista) ;
 • curriculum vitae;
 • lista de lucrari publicate, comunicate ;
 • fisa si cererea de inscriere (formularele sunt pe pagina UTC-N, in Educatie, Doctorat, Documente), cererea va avea obligatoriu avizul conducatorului stiintific;
 • lista bibliografica pentru tematica cu, care candideaza.

INFORMATII PRIVIND TESTELE DE COMPETENTA LINGVISTICA (pdf)

CALENDAR

 • inscrierea candidatilor in perioada 04.09.2006 – 08.09.2006
 • colocviul de admitere in perioada 18 - 22.09.2006
 • inmatricularea doctoranzilor admisi cu data de 01.10.2006

TAXE

 • taxa doctorat fara frecventa 500 EURO/an
 • taxa pentru inscriere la doctorat: 150 RON (75 RON pt. angajatii UTCN), care va fi achitata la Serviciul Taxe din UTCN
 • taxa pentru testul de limba: 50 RON(25 RON pt. angajatii UTCN), care va fi achitata la caseria UTCN

Aceste taxe sunt valabile pentru anul universitar 2005/2006.

CONTACT (Serviciul doctorat)

tel. 0264-591461 sau 0264-401216

Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor
universitare de doctorat - aprobat in sedinta Senatului UTCN din 2.09.2005
-NOU !
Informatii privind testele de competenta lingvistica pentru inscrierea la doctorat SEPTEMBRIE 2005
Numarul de locuri propuse de facultati, pentru admiterea la doctorat din sesiunea SEPTEMBRIE 2005
Regulament privind organizarea si desfasurarea doctoratului în cadrul UTC-N -VECHI !

Conducatori de doctorat:Admitere

Documente

Conducere doctorat 2006

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Scurta durata | Lunga durata | Aprofundate si master | Doctorat | Academia Cisco | Contact