Universitate / Educatie / Studii postuniversitare

 

 • Facultatea de Arhitectura si Urbanism
  • Formare Europeana de Specializare in Restaurare Arhitecturala
  • Urbanism si administratie publica locala

 • Facultatea de Automatica si Calculatoare
  • Tehnici moderne in control automat
  • Noua generatie de calculatoare
  • Sisteme informationale
  • Bazele programarii
  • Academie CISCO
  • Academie Microsoft

 • Facultatea de Constructii si Instalatii
  • Managementul reabilitarii cailor de comunicatie
  • Reabilitarea structurala si higrotermica a constructiilor
  • Managementul energetic al cladirilor de locuit
  • Structuri speciale pentru constructii si proiectare asistata de calculator
  • Management si tehnologii performante in constructii
  • Managementul resurselor de apa

 • Facultatea Constructii de Masini
  • Proiectarea asistata a tehnologiilor moderne
  • Tehnologii de fabricatie a pieselor din materiale plastice si compozite

 • Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
  • Tehnici de proiectare a circuitelor electronice complexe
  • Compatibilitate electromagnetica in sisteme si aparate electronice
  • Tehnici moderne in telecomunicatii
  • Tehnologii multimedia
  • Microelectronica si compatibilitate electromagnetica
  • Telecomunicatii si tehnologii multimedia

 • Facultatea de Inginerie Electrica
  • CAD – Proiectarea asistata de calculator
  • Automatizarea actionarilor electrice cu performante energetice
  • Energetica
  • Inginerie electrica

 • Facultatea de Mecanica
  • Proiectarea asistata a masinilor termice cu poluare redusa
  • Proiectarea asistata a masinilor din agricultura si industria alimentare
  • Energia in transporturi si echipamentr termice
  • Logistica trasportului rutier
  • Ingineria circulatiei rutiere
  • Metode si mijloace avansate in ingineria si managementul asigurarii calitatii

 • Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
  • Materiale noi cu proprietati speciale
  • Procedee speciale in ingineria procesarii materialelor
  • Procedee speciale in ingineria fabricarii masinilor si utilajelor


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Scurta durata | Lunga durata | Aprofundate si master | Doctorat | Academia Cisco | Contact