Stimati colegi,

 

Pentru anul fiscal 2006, aveti posibilitatea de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând panã la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil pentru sponsorizarea entitãtilor nonprofit. De remarcat cã “directionarea a 2% din impozitul pe venit nu este o donatie – este vorba de o sumã datoratã statului, ca impozit, dar la care puteti decide Dvs. modul si cui va fi ea alocatã”.

 

Un domeniu în care ati putea directiona suma respectivã este Asociatia Ad ABSOLUTUM a absolventilor Universitãtii Tehnice din Cluj-Napoca. Câteva din obiectivele acesteia sunt:

 

·     Finantarea de programe educationale si de cercetare stiintificã si acordarea de burse de studiu în strãinãtate studentilor din Universitatea Tehnicã;

·     Îmbunãtãtirea conditiilor de studiu si de viatã a studentilor prin dezvoltarea bazei materiale a universitãtii, acordarea de burse si de facilitãti la serviciile oferite de Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca: manifestãri stiintifice, bibliotecã, publicatii, bilete la spectacolele organizate în Universitate, tarife speciale de cazare în spatiile universitãtii în timpul vacantelor, bazinul olimpic, etc.

·     Sprijinirea formatiilor culturale ale UTCN (ansamblul Românasul, formatiile de teatru, dans modern, orchestra de camerã, etc.) si a Asociatiei Sportive Politehnica;

·     Promovarea imaginii Universitãtii Tehnice din Cluj-Napoca în tarã si strãinãtate;

·     Implicarea în cresterea nivelului de instruire si de orientare pe piata locurilor de muncã a studentilor universitãtii;

·     Editarea Revistei Ad ABSOLUTUM care sã reprezinte asociatia, cadrele didactice din universitate, studentii, viata absolventilor din tarã si strãinãtate.

 

Atasat gãsiti, pentru cazul în care vã hotãrâti ca destinatia sumei sã fie Asociatia AdABSOLUTUM, fisa 230, completatã partial cu datele asociatiei Ad Absolutum.

 

Dumneavoastrã trebuie doar sã completati datele personale si suma pe care doriti sã o donati pentru asociatie, sã semnati fisa si sã-i atasati copii dupã fisele Dvs. fiscale. Dacã nu cunoasteti suma corespunzãtoare a 2% din impozit, nu vã faceti probleme – ea va fi calculatã de cãtre organele fiscale. Introduceti fisa si copiile într-un plic adresat Directiei Generale a Finantelor Publice Cluj (Piata Avram Iancu nr. 19, Cod Postal 400117) si trimiteti plicul prin postã pânã cel târziu la termenul limitã de depunere - 15 mai 2006. Daca lãsati plicul la secretariatul Rectoratului sau la registratura UTCN, ne vom ocupa noi de timbrare si expediere.

 

În speranta cã demersul nostru va gãsi un ecou favorabil, Vã multumim si Vã asigurãm de întreaga noastrã consideratie.

 

 

ATENTIE!! Contributia de 2 % NU inseamna ca Dumneavoastra sa donati o suma suplimentara de bani, ci faptul ca, din impozitul pe care l-ati platit pe tot parcursul  anului 2005, o cota de 2% va fi virata in contul asociatiei Ad Absolutum.
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055