„Proiectarea optimalã a sistemelor complexe” (autori Lucian Tudose, Dumitru Pop, Simion Haragâs, Gabriel Nistor, Daniela Jucan si Marius Pustan) este rezultatul cercetãrilor autorilor în domeniul optimizãrilor cu algoritmi genetici. Prima parte a cãrtii este destinatã celor care doresc sã se familiarizeze cu algoritmii genetici. Aceastã parte cuprinde atât o prezentare exhaustivã si din perspectivã istoricã a cunostintelor despre acesti algoritmi de optimizare, cât si cercetãrile autorilor în domeniu. A doua parte si cea mai consistentã a cãrtii se referã, prin exemple concludente si în premierã, la proiectarea optimalã cu algoritmi genetici a sistemelor complexe din diferite domenii ingineresti. Sunt prezentate aici: proiectarea optimalã a sistemelor de antrenare si, respectiv, de frânare ale unei prese de mare capacitate (Maxipresa de 630t), proiectarea optimalã a aruncãtoarelor pneumatice ale matritelor de injectat materiale plastice (inclusiv o propunere de tipizare a acestora din perspectivã optimalã), proiectarea optimalã a sistemelor de etansare frontale cu impulsuri si, nu în ultimul rând, proiectarea optimalã a unui sistem de distributie, cu depozite secundare, a produselor. Ultimul capitol prezintã modalitatea de transformare a unei probleme de cinematicã inversã într-o problemã de optimizare si rezolvarea acesteia cu scopul identificãrii traiectoriei optimale a end-effector-ului unui robot redundant. Este demn de mentionat cã toate problemele de proiectare optimalã amintite au fost rezolvate cu ajutorul produselor software proprii.
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055