SOCIETATEA ROMÂNĂ DE GEOTEHNICĂ ŞI FUNDAŢII - SECŢIA TRANSILVANIA în colaborarea cu UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA - LABORATORUL DE GEOTEHNICĂ ŞI TEREN DE FUNDARE doreşte derularea în anul universitar

2006-2007 a cursului postuniversitar de perfecţionare intitulat:

"CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE, CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE ÅžI ELABORAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ÃŽN CONFORMITATE CU RECOMANDÄ‚RILE SR EN

1997-1 (EUROCODE 7 partea 1+2+3) ŞI A NORMATIVELOR EXISTENTE ÎN ROMÂNIA"

Cursul se va finaliza prin acordarea unor credite şi a unui ATESTAT eliberat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca.

Durata propusă a cursului este de 4 saptămâni, sâmbata între orele 9-14,

în total 20 de ore. Costul orienativ al cursului este de 800 RON (8 000

000 ROL) şi va fi achitat în maxim două rate (prima rată până la începerea cursului).

Pentru determinarea formaţiei de studiu şi a datei de începere a cursului precum şi stabilirea unei valori a cursului vă rugăm să ne confirmaţi prezenţa sau numărul de participanţi pe care doriţi să îi înscrieţi până la data de 20.03.2007 la următoarea adresă:

UNIVERSITATEA TEHNICÄ‚ DIN CLUJ NAPOCA,

FACULTATEA DE CONSTRUCÅ¢II ÅžI INSTALAÅ¢II, LABORATORUL DE GEOTEHNICÄ‚ ÅžI TEREN DE FUNDARE STR. G. BARIÅ¢IU NR 25 - SALA 136, 400641, CLUJ NAPOCA

PROF. DR. ING. AUGUSTIN POPA

EMAIL: prof.a.popa@personal.ro,

TEL: 0264 401 528, FAX: 0264 594 967.

DRD. ING. NICOLETA ILIEÅž

EMAIL: nicoleta.ilies@cif.utcluj.ro ,

TEL: 0264 401 552 sau 0745 85 77 53

De asemenea vă rugăm să ne comunicaţi perioada pe care o recomandaţi pentru organizarea cursului de perfecţionare.

Vă rugăm să transmiteţi această invitaţie şi altor specialişti din domeniul ingineriei geotehnice care funcţionează în zona dumneavoastră sau cu care colaboraţi.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1.Bazele proiectării geotehnice.

Total 3 ore

2.Date geotehnice.

2.1.Cercetarea terenului de fundare

2.2.Evaluarea parametrilor geotehnici în laborator şi pe teren.Prezentarea aparaturii de laborator: forfecare, triaxial, indici de stare, etc.

2.3.Raport privind cercetarea terenului.

2.4.Supravegherea lucrărilor la construcţii, monitorizarea şi întreţinerea.

Total 5 ore

3.Fundaţii directe.

3.1.Acţiuni şi situaţii de proiectare.

3.2.Calculul la starea limită ultimă.

3.3.Calculul la starea limită a exploatării normală.

Total 2 ore

4.Fundaţii pe piloţi. Cercetarea terenului de fundare. Bazele proiectării geotehnice. Calcul la SLEN ŞI SLU.

Total 2 ore

5.Stabilitatea generală a taluzurilor şi lucrări de susţinere.

5.1.Consideraţii privind proiectarea şi execuţia.

5.2.Calculul la starea limită ultimă şi calculul la starea limită a exploatării normală.

5.3.Executarea săpăturilor în zone construite (urbane).

Total 3 ore

6.Folosirea programelor de calcul (GEO FINE 5) pentru rezolvarea principalelor probleme din ingineria geotehnică.

Total 5 ore
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055