Stimaţi colegi,

Mulţumim pe această cale celor care în decursul anului trecut au înţeles să ni se alăture prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul anului fiscal 2005, către Asociaţia AD ABSOLUTUM a absolvenţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Contribuţia d-voastră a fost foarte importantă pentru a realiza o parte din obiectivele asociaţiei.

Pentru anul fiscal 2006, aveÅ£i de asemenea posibilitatea de a dispune asupra destinaÅ£iei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit în conformitate cu prevederile art.57 ÅŸi 84 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ÅŸi completările ulterioare. De remarcat că direcÅ£ionarea a 2% din impozitul pe venit nu este o donaÅ£ie  este vorba de o sumă datorată statului, ca impozit, dar la care puteÅ£i decide Dvs. modul ÅŸi cui va fi ea alocată.

Revenim cu rugamintea de a sprijini financiar Asociaţia AD ABSOLUTUM a absolvenţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Donaţia d-voastră va ajuta la realizarea obiectivelor acesteia dintre care amintim:

  • FinanÅ£area de programe educaÅ£ionale ÅŸi de cercetare ÅŸtiinÅ£ifică ÅŸi acordarea de burse de studiu în străinătate studenÅ£ilor din Universitatea Tehnică;
  • ÃŽmbunătăţirea condiÅ£iilor de studiu ÅŸi de viaţă a studenÅ£ilor prin dezvoltarea bazei materiale a universităţii;
  • Acordarea de burse ÅŸi de facilităţi la serviciile oferite de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: manifestări ÅŸtiinÅ£ifice, bibliotecă, publicaÅ£ii, bilete la spectacolele organizate în Universitate, tarife speciale de cazare în spaÅ£iile universităţii în timpul vacanÅ£elor, bazinul olimpic, etc.;
  • Orientarea antreprenorială a învăţământului tehnic în vederea integrării cu mediul de afaceri;
  • Dezvoltarea de servicii de consiliere în carieră pentru studenÅ£ii ÅŸi absolvenÅ£ii Universităţii, precum ÅŸi facilitarea contactului între absolvenÅ£i si angajatori;
  • Sprijinirea formaÅ£iilor culturale ale UTCN (ansamblul RomânaÅŸul, formaÅ£iile de teatru, dans modern, orchestra de cameră, etc.) ÅŸi a AsociaÅ£iei Sportive Politehnica;
  • Promovarea imaginii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în Å£ară ÅŸi străinătate;
  • Editarea Revistei Ad ABSOLUTUM care să reprezinte asociaÅ£ia, cadrele didactice din universitate, studenÅ£ii, viaÅ£a absolvenÅ£ilor din Å£ară ÅŸi străinătate;
  • Sprijinirea organizării reuniunilor ÅŸi întâlnirilor periodice între absolvenÅ£ii din aceeaÅŸi promoÅ£ie;
  • ÃŽntreÅ£inerea ÅŸi actualizarea periodică a unei baze de date cu informaÅ£ii despre membrii asociaÅ£iei, cu posibilitatea de accesare directă prin Internet de pe site-ul AD ABSOLUTUM, care să permită utilizatorilor căutarea în structura acesteia în funcÅ£ie de drepturile de acces stabilite de asociaÅ£ie, cu respectarea opÅ£iunilor fiecărui membru ÅŸi facilitând în acest fel comunicarea în ambele sensuri; Vă aducem la cunoÅŸtinţă pe această cale că suntem în faza de finalizare a unei baze de date cu toÅ£i absolvenÅ£ii Universităţii Tehnice, cu posibilitatea de accesare directă prin Internet de pe site-ul AD ABSOLUTUM pentru membrii asociaÅ£iei. Prin donaÅ£ia d-voastră de 2% puteÅ£i fi înscris automat în asociaÅ£ie dacă doriÅ£i acest lucru ÅŸi completaÅ£i Formularul de înscriere pe care îl depuneÅ£i la Oficiul de Relatii InternaÅ£ionale sau îl trimiteÅ£i pe adresa Liana.Hancu@tcm.utcluj.ro.

Ataşat găsiţi, pentru cazul în care vă hotărâţi ca destinaţia sumei să fie Asociaţia AD ABSOLUTUM, fişa 230, completată parţial cu datele asociaţiei Ad Absolutum.

Dumneavoastră trebuie doar să completaÅ£i datele personale ÅŸi suma pe care doriÅ£i să o donaÅ£i pentru asociaÅ£ie, să semnaÅ£i fiÅŸa ÅŸi să-i ataÅŸaÅ£i copii după fiÅŸele Dvs. fiscale. Dacă nu cunoaÅŸteÅ£i suma corespunzătoare a 2% din impozit, nu vă faceÅ£i probleme  ea va fi calculată de către organele fiscale. Introduceti fiÅŸa ÅŸi copiile într-un plic adresat DirecÅ£iei Generale a FinanÅ£elor Publice Cluj (PiaÅ£a Avram Iancu nr. 19, Cod PoÅŸtal 400117) ÅŸi trimiteÅ£i plicul prin poÅŸtă până cel târziu la termenul limită de depunere - 15 mai 2007. Dacă lăsaÅ£i plicul la secretariatul Rectoratului sau la registratura UTCN, ne vom ocupa noi de timbrare ÅŸi expediere. AngajaÅ£ii UTCN pot trimite formularul 230 la Rectorat prin secretariatele catedrelor.

Cei care obţin şi alte venituri pe lângă salarii, vor completa formularul 200 -Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul 2006, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III, Destinaţia sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul anual datorat pe care il veţi primi de la organele fiscale.

În speranţa că demersul nostru va găsi un ecou favorabil, Vă mulţumim şi Vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

 

RECTOR

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU

Documentele pot fi descarcate de la adresa:

http://lists.utcluj.ro/adabs/Fisa%20fiscala%20230.doc

http://lists.utcluj.ro/adabs/Formular%20inscriere.doc
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055