ACER (Asociatia pentru Compatibilitate Electromagnetica din Romania) impreuna cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

au placerea de a va invita sa participati la Workshop-ul intitulat:

Reglementări româneşti armonizate cu Directivele Europene în domeniile reglementate: Compatibilitate Electromagnetică, Echipamente radio şi terminale de telecomunicaţii, Echipamente auto, Securitatea personalului la riscurile generate de câmpurile electromagnetice.Implicarea cercetării româneşti în domeniu.

 care va avea loc in data de 14 iunie 2007, intre orele 830-1600 la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Amfiteatrul P-02, Str. G. Baritiu nr. 26-28, Cluj-Napoca

Invitatie

Program
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055