CONCURS POSTURI DIDACTICE
sem.I an univ.2008/2009
cu ocuparea posturilor din sem II. an univ. 2008/2009

Informatii/documente inscriere

La inscriere, pentru concursul pe posturi didactice, dosarele vor contine actele din “Lista cu actele pt.concurs”.

In plus si ANGAJAMENTUL (pentru cei noi angajati la institut) si DECLARATIA, pt. posturi de preparator si asistent, in cazul in care nu apare disciplina PEDAGOGIE in Foaia matricola.

Ultima zi de înscriere la concurs este 10 dec.2008
Perioada de concurs este : 11 dec.2008 – 10 ian.2009
Taxa de înscriere la concurs:

Sef lucr/lector - 15 RON
Asistenti, preparatori - 10 RON


Pt. posturi de sef lucrari/lector, asistenti, preparatori se completeaza un singur dosar cu acte si un dosar cu lucrari (unde este cazul).

Informatii suplimentare la Prorectoratul Academic, (Katona Maria)
tel: 594921, 401290 sau 0740-136839
si la secretariatele facultatilor
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055