Cresterea Competitivitatii Economice
 
 
  Oficiul pentru Managementul Proiectelor din Fonduri Structurale (OMPFC) din cadrul Departamentului pentru Managementul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (DMCDI) al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca organizeaza impreuna cu Biroul Regional Cluj al Autoritatii Naþionale pentru Cercetare ªtiintificã workshop-ul cu tema: "Sesiune informativa pentru lansarea competitiei de proiecte pe operatiunile O.2.1.1 si O.2.1.2 ale Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice –Axa2 Cercetare-Dezvoltare ".

  Adresam invitatia de a participa la acest seminar membrii comunitatii academice din UTC-N interesati de valorificarea rezultatelor unor cercetari anterioare sub forma de produse si servicii inovante in cadrul unor start-up-uri, precum si aceia care sunt interesati sa lanseze o cercetare aplicativa in parteneriat cu agenti economici. In acest sens, rugam persoanele interesate sa invite si reprezentanti ai mediului economic pe care ii au in vedere pentru o eventuala cooperare intr-un proiect.

  Evenimentul va avea loc la data de 12 martie 2009, orele 14.00, in Aula Domsa, str. Constantin Daicoviciu nr. 15, Cluj-Napoca.

 Va rugam sa confirmati participarea dumneavoastra la workshop prin email la adresa Lucia.Goia@staff.utcluj.ro sau la telefon: 0264-401320 (Liliana Pop).

Agenda:
•  14.00-14.10: Mesajul conducerii Universitatii Tehnice
•  14.10-15.00: Sesiunea informativa “Lansarea competitiei de proiecte pe operatiunile O.2.1.1 si O.2.1.2 ale Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – Axa2 Cercetare-Dezvoltare“; - ing. Meza Rodica Doina- consilier; ec. Katona Reka – consilier; ing. Chiorean Cristina –referent de specialitate;
•  15.00 -15.15: Instrumente ale Comisiei Europene pentru promovarea arteneriatelor in retele europene de afaceri si inovare (Enterprise Europe Network); - Liliana Pop M.B.A.-Ing.
•  15.15-15.30: Informare asupra legislatiei romanesti privind spin-off-urile; - prof.dr.ing. Stelian Brad;
•  15.30-15.45: Discutii

------
Lucia Goia
Asistent fonduri structurale

OFICIUL PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTELOR DIN FONDURI COMUNITARE
Cluj-Napoca, cladirea CIA, Str. Republicii nr. 107, cam. 308
Lucia.Goia@staff.utcluj.ro
Telefon 0264 595478 (Observator)
             0264 401766 (Bd Muncii)
             0740 461386
site provizoriu: http://193.226.7.192/fonduri/ 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055