Proiectul "MeDDiCA"

  Proiectul MeDDiCA (Medical Devices Design in Cardiovascular Applications) îsi propune formarea unei retele multidisciplinare de tip MC ITN (Marie Currie Initial Training Network), pentru instruirea viitorilor specialisti europeni în domeniul proiectãrii dispozitivelor cardiovasculare. Accecntul se pe proiectarea stenturilor vasculare si a protezelor valvulare cardiace.

   Consorþiul reuneste 6 universitãtii europene (University College London, The University of Sheffield, Universitatea Tehnicã din Cluj Napoca, Universiteit Van Amsterdam, Politecnico di Milano si Technische Universiteit Eindhoven), institutii de cercetare (CNRS/UTC, Istituto Superiore di Sanita) si parteneri industriali (ANSYS UK Ltd.).

   În urmãtorii 3 ani, fiecare din cele 6 universitãti partenere vor organiza, în cadrul scolilor doctorale, concursuri pentru ocuparea unui numar de locuri la doctorat, pe temele propuse în cardul proiectului MeDDiCA. Competitia se adreseazã tinerilor cercetãtori (Early Stage Researchers) adicã celor care au absolvit studiile universitare si masterale, în altã tarã decât cea în care se organizeazã concursul.

   Prima dintre universitãti, care organizeazã un asemenea concurs, este Politecnico di Milano. Persoanele interesate sunt rugate sã consulte regulametul specific instituþiei  si temele de cercetare propuse. Mentionãm cã termenul de înscriere online în cadrul scolii doctorale a Politehnicii din Milano este 30 Aprilie.

   Pentru detalii, vã rugãm sa vã adresati D-lui Prof. Dan Rafiroiu (dan.rafiroiu@et.utcluj.ro

    Informatii suplimentare: http://utcluj.ro/download/MEDDICA_arhiva.rar
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055