Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca
Catedra LIMBI STRÃINE

INFORMATII PRIVIND TESTELE DE COMPETENTÃ LINGVISTICÃ

1.     In vederea selectionãrii studentilor din anul I care doresc efectuarea studiilor în limba englezã, Catedra de limbi strãine din universitate organizeazã testul de limba englezã la data de 1 0ctombrie 2004, orele 10, sãlile 40, 41 din clãdirea din str. Baritiu nr. 26.

2.     Studentii sunt selectionati dupã admiterea de specialitate din luna iulie.

3.     Selectionarea se face pe baza unui test de limba englezã generalã, care vizeazã verificarea prin citire a capacitãtii de întelegere a unui text scris, verificarea abilitãtii de a scrie corect un text de mici dimensiuni si a acuratetei de exprimare.

4.     Bibliografia necesarã acestui test este cea de la bacalaureat (2004). Aceasta înseamnã cã sunt valabile toate manualele de limba englezã pentru bacalaureat, în special cele de clasele a XI-a si a XII-a.

5.     Modelul testului de anul trecut se gãseste de vânzare la secretariatele facultãtilor care au sectii cu predare în limba englezã.

6.     Înscrierea se face la sediile facultãtilor care organizeazã sectii cu predare în limba englezã.

7.     Plata testului se face la Caseria UTCN, str. C. Daicoviciu nr. 15.

8.    Fiecare candidat se va prezenta la testul de limbã englezã cu buletinul de identitate si cu chitanta doveditoare a efectuãrii plãtii testului.

 

 Cluj-Napoca, 10 iunie 2004          

     

Sef catedrã,

Conf. dr. Marinela Grãnescu
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055