Participarea studenþilor UTCN la ªcoala de Excelenþã în IT ºi Multimedia - TalentIT

 

 

  La sfârºitul anului 2009 s-a demarat activitatea de înfiinþare a unei ªcoli de Excelenþã în IT ºi Multimedia în parteneriat Universitatea Tehnicã din Cluj Napoca-Brinel Cluj. Scopul acestei iniþiative este crearea unui cadru în care studenþii din UTCN sã-ºi poatã dezvolta abilitãþile în domeniul IT, lucrând concret la proiecte practice.

 

  În perioada 19-26 aprilie 2010 se va derula etapa a 2-a de selecþie a studenþilor, membrii ai TalentIT. În urma selecþiei, 6 dintre cei mai "talentati" studenþi vor primi lunar, prin rotaþie în funcþie de implicarea în proiecte, câte o bursã sponsorizatã de Oracle Romania ºi Microsoft Romania.

 

Mai multe detalii la adresa: http://mm8.ctmed.utcluj.ro/sites/setim (http://193.226.17.10/sites/setim)

 

Studenþii interesati sunt aºteptaþi sã participe la selecþie!
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055