COLABORARE  S.C. LMS ROMANIA - UNIVERSITATEA TEHNICÃ DIN CLUJ-NAPOCA

 

S-a semnat Acordul de colaborare între UNIVERSITATEA TEHNICÃ DIN CLUJ-NAPOCA ºi S.C. LMS ROMANIA S.R.L., parte a grupului LMS International nv Belgia (http://www.lmsintl.com/) privind înfiinþarea unui Centru de Inginerie pentru Sisteme Electromecanice (CISEM) în cadrul Facultãþii de Inginerie Electricã.

 

CISEM va susþine activitãþi didactice ºi de cercetare în domeniul Sistemelor Electromecanice, ºi anume:

  • Activitãþi de nivel Master ºi pregãtire postuniversitarã
  • Activitãþi de formare continuã
  • Activitãþi de cercetare-dezvoltare-inovare
  • Activitãþi de practicã desfãºurate de studenþi.

 

CISEM va fi dat în folosinþã în octombrie 2010, odata cu deschiderea noului an universitar.

 
Acord de Colaborare
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055