In data de 7 iunie 2004, în Aula "Alexandru Domsa", a avut loc Sedinta solemna a Senatului Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cu prilejul decernarii titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA, D-lui Prof. dr. ing. Johan DECONINCK,de la Vrije Universiteit Brussel, Belgia si D-lui Prof. dr. ing. Kay HAMEYER, de la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Germania.

 


 

Prof. Johan DECONINCK

 

Personalitate recunoscutã pe plan national si international în domeniul ingineriei electrice, Profesorul Johan Deconick desfãsoarã o colaborare concretã si de lungã duratã cu Facultatea de Electrotehnicã - Catedra de Electrotehnicã - prin derularea mai multor contracte bilaterale de cercetare. Profesor la Universitatea Liberã din Brussels, s-a implicat în mod sustinut în aceastã colaborare: a sustinut la Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca cursuri intensive pe teme de interes comun, s-a implicat în organizarea de manifestãri stiintifice si, mai ales, în activitatea de cercetare.

 

Gratie acestei colaborãri, cadre didactice de la UTCN au beneficiat de stagii de documentare în cadrul proiectelor de cercetare Universitatea Liberã din Brussels. Doi dintre absolventii universitãtii noastre beneficiazã de îndrumarea Profesorului Deconinck pentru realizarea tezei de doctorat la VUB. Tot datoritã sprijinului Prof. Deconinck s-a publicat, la editura VUB Brussels, cartea intitulatã “Optimal Design of the Electromagnetic Devices using Numerical Methods”, rodul colaborãii fructuoase a colectivelor celor doua catedre partenere. Cartea a fost distinsã de cãtre Academia Românã, în anul 2000, cu premiul “Gheorghe Cartianu”.

 

Prof. Kay HAMEYER

 

Profesor la Institutul Energiei Electrice al Universitãtii Catolice din Leuven, Belgia si în acelasi timp director al Institutului de Masini Electrice de le RWTH Aachen, Germania, profesor invitat cu statut permanent la COPPE University din Rio de Janeiro, Profesorul Kay HAMEYER este o personalitate marcantã în domeniul masinilor electrice obtinând rezultate exceptionale în activitatea didacticã si de cercetare. Este co-autorul a douã cãrti de referintã în domeniul proiectãrii asistate de calculator în domeniul masinilor electrice, autor a peste 90 de articole în reviste cu circulatie internationalã, a 250 de articole în volumele unor conferinte internationale cu comitet stiintific si recenzenti.

 

Domnia Sa are o colaborare de lungã duratã cu colectivul de Bazele Electrotehnicii, colaborare de care beneficiazã mai multi studenti si doctoranzi  de la universitatea noastrã si ale cãrei porti rãmân deschise în cadrul unor programe de cercetare cu finantare de la Comunitatea Europeanã sau din industrie.


 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055