Agenþia Regionalã pentru Protecþia Mediului Cluj-Napoca anunþã publicul asupra necesitãþii efectuãrii evaluãrii de mediu în vederea obþinerii avizului de mediu pentru "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca",

titular: Primãria municipiului Cluj-Napoca.

 

Observaþiile ºi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se pot transmite în scris la:

Agenþia Regionalã pentru Protecþia Mediului Cluj-Napoca

Calea Dorobanþilor nr.99, Bl.9B, cod 400609

fax: 0164-412914

e-mail: Office@arpmcj.anp.ro

în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariþiei anunþului.
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055