PRO INVENT 2011Avem deosebita plãcere sã vã invitãm sã participaþi la cea de a IX-a ediþie a Salonului Internaþional al Cercetãrii, Inovãrii ºi Inventicii PRO INVENT 2011, România, Cluj-Napoca, 22 - 25 martie 2011, ce se va desfãºura la Complexul Expo Transilvania.

Organizatori: Universitatea Tehnicã din Cluj - Napoca în colaborare cu Camera de Comerþ ºi Industrie Cluj ºi Expo Translvania S.A. Cluj-Napoca,
Manifestare este organizatã sub egida:  Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,  Tineretului ºi Sportului, Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã ºi Academia de ªtiinþe Tehnice din România.
Salonul se doreste a fi, asemeni celorlalte ediþii, un loc de întâlnire al inventatorilor atât cu potenþialii utilizatori cât ºi cu publicul larg.

Spaþiul destinat Salonului de Inventicã fiind limitat, acordarea suprafeþelor de expunere se va face în ordinea solicitãrilor. Este motivul pentru care Vã rugãm sa ne comunicaþi,  pânã cel târziu în data de 1 martie 2011 intenþiile Dumneavoastrã.

Tematica Salonului:
- Materiale, procese ºi produse inovative;
- Energie;
- Mediu.

Programul Salonului :
- 21 martie, ora 14,00 - amenajarea salonului;
- 22 martie, ora 11,00 - Festivitatea oficialã de deschidere;
- 23 - 25 martie: - Bursa invenþiilor ( întâlniri ale cercetãtorilor, inovatorilor ºi inventatorilor cu potenþialii utilizatori - prezentare de tehnologii ºi produse );  realizarea de conexiuni ºtiinþifice în rândul participanþilor ºi a organizaþiilor inventatorilor din þãrile participnte;
- Jurizarea lucrãrilor participante la Salon;
- 25 martie, ora 12,00, Festivitatea de premiere;

Condiþii de participare:
Sunt acceptate doar lucrãrile brevetate sau în curs de brevetare (cu documentaþia depusã)

Pentru înscrierea în Catalogul Salonului, Vã rugãm sã respectaþi urmatoarele criterii:
-Numele (institut, universitate, firmã, persoanã fizica etc.) Vã rugãm sã nu utilizeþi abrevieri ºi sã nu transmiteþi documente scanate.
- Denumirea invenþiei, (în l.româna ºi englezã);
- Autor / autori (titlu ºtiinþific, nume, prenume);
- Lucrare brevetata (Brevet nr.) sau în curs de brevetare;
- Scurtã prezentare, maximum 6 rânduri, (în l. românã ºi englezã);
- Domeniul / domeniile de aplicabilitate;
- Transmiterea textului se va face prin e-mail în Word, preferabil Arial corp 12, pâna cel târziu în data de 1 martie 2011.
Rãspunderea pentru corectitudinea datelor transmise revine în totalitate autorului.

Pentru  anunþarea participãrii ºi înscrierea în Catalogul Salonului:
opi@staff.utcluj.ro
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055