Cluj-Napoca
22 decembrie 2011

19 profesori emeriþi ai Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca


Senatul Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), în cadrul unei sesiuni solemne organizate in ziua de miercuri, 21 decembrie, în Aula "Alexandru Domºa" din sediul vechiului rectorat de pe strada Constantin Daicoviciu 15, cu ocazia înmânãrii titlului de doctor honoris causa prof. consultant dr. ing. Costin Miron, a avut onoarea de a decerna titlul de profesor emerit la 19 dintre cei mai valoroºi profesori din cadrul învãþãmântului superior tehnic clujean, care au format decenii de-a rândul generaþii de ingineri în diverse domenii ale tehnicii, aflându-se acum la vârsta senectuþii.

Acestia sunt:
- prof.dr.ing. Nicolae Patachi
- prof.dr.ing. Cornel Bia
- prof.dr.ing. Liviu Deac
- prof.dr.ing. Nicolae Plitea
- prof.dr.ing. Dumitru Ovidiu Pop
- prof.dr.ing. Mircea Creþu
- prof.dr.ing. Ioan Pãstrãv
- prof.dr.ing. Teodor Mãdãraºan
- prof.dr.ing. Tiberiu Victor Coloºi
- prof.dr.ing. Anton Ionescu
- prof.dr.ing. Adrian Chisãliþã
- prof.dr.ing. Traian Oneþ
- prof.dr.ing. Vasile Iancu
- prof.dr.ing. Victor Roº
- acad.prof.dr.ing. Horia Colan
- prof.dr.ing. Victor Constantinescu
- prof.dr.ing. Virgil Moldovan
- prof.dr.ing. Gheorghe Zirbo
- prof.dr.fiz. Ioan Cosma 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055