În luna iulie s-a desfãsurat în UTC-N actiunea de strângere de fonduri
pentru ajutorarea sinistratilor din tarã în urma inundatiilor din vara
anului 2005.


Datã fiind perioada de concediu în care s-a desfãsurat actiunea, succesul a fost doar partial, suma totalã fiind de aproximativ 5.700 RON. Lista cu cei care au donat o sumã de bani în cadrul acestei actiuni este publicatã mai jos.

Pentru a da posibilitatea si celor care, din diverse motive, nu au putut participa la aceastã actiune umanitarã, Biroul Senatului UTC-N a hotãrât sã continue colectarea de fonduri în perioada 1-15 septembrie 2005.
 
În acest sens, in cazul in care doriti sa contribuiti si Dvs. la acest fond, va rugam sa va adresati facultatii/serviciului din care faceti parte, in perioada mai sus-mentionata. Lista finala cu donatorii va fi publicatã, la încheierea actiunii, pe pagina web a universitãtii.

Cluj-Napoca, 16.08.2005

RECTOR,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU

LISTA CU DONATII PENTRU SINISTRATI

 
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055