Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de cazare in anul
universitar 2005-2006, Biroul Senatului UTC-N a aprobat urmatoarele:

1.Cazarile se vor face pe baza listelor intocmite de facultati. Comisiile de
cazare (administratori, studenti si personalul angajat) se subordoneaza in
acest sens Decanatelor Facultatilor.


2.Studentii care solicita cazare vor depune cereri la facultati in lunile
iunie-iulie 2005. Nu vor fi cazati studentii exclusi din camin in anul
universitar 2004-2005 si studentii repetenti. La cazare studentii vor avea
asupra lor buletinul de identitate si certificat de nastere in original.
Studentii fii de cadre didactice vor avea asupra lor adeverinte din care sa
rezulte acest fapt.


3.Studentii casatoriti, doctoranzii cu frecventa, cadrele didactice si
angajatii U.T.C.-N. care doresc cazare, vor depune cereri la Serviciul
Social pana la data de 30.08.2005. Aceste cereri vor fi insotite de
certificatul de casatorie si de adeverinte de la facultati.


4.Studentii care in anul universitar 2004-2005 au adus imbunatatiri majore
camerei (reparatii, zugraveli, mobilier) si doresc sa ocupe aceeasi camera,
vor depune o cerere la administratorul de camin pina in 20 iulie 2005.

5.Studentii din comisiile de cazare se vor prezenta la camine in 19.09.2005

6.Cazarea se va efectua in perioada 27.09-30.09.2005 zilnic astfel:
8:00-12:30- cazari
12:00-14:30 pauza de masa si depunerea banilor la caserie
14:30-22:00 cazari

Programul cazarilor:

27.09.2005 - studenti din anul I, doctoranzi cu frecventa, studentii
casatoriti, cadre didactice
28.09.2005 - studentii integralisti
29.09.2005 - in functie de listele trimise de la facultati
30.09.2005 - studentii din anul I si studentii integralisti care nu s-au
prezentat la cazare in datele de 27.09 si 28.09, precum si alti studenti in
functie de listele trimise de la facultati.
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055