Donatii pentru sinistrati - 2005

În lunile iulie si septembrie s-a desfãsurat în UTC-N actiunea de strângere de fonduri pentru ajutorarea sinistratilor din tarã în urma inundatiilor din vara
anului 2005.
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055