Centru de Afaceri Transilvania (CAT) în calitate de partener în consortiul IRC România înpreunã cu Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca au deschis un punct focal al UE-IRC, punct de  legãturã pentru transfer tehnologic cu UE.

Misiunea IRC-urilor (Innovation Relay Center) este de a sprijini inovarea si cooperarea tehnologicã transnationalã în Europa, cu ajutorul unor servicii de business specializat.

Serviciile IRC au ca tintã primarã tehnologia orientatã cãtre întreprinderile mici si mijlocii, dar sunt puse si la dispozitia marilor companii, institutelor de cercetare, universitãtilor, centrelor tehnologice si agentiilor de inovare.

Primul Centru de Inovare a fost înfiintat în 1995 cu suportul Comisiei Europene. Scopul a fost crearea unei platforme pan-europene care sã stimuleze transferul transnational de tehnologie si sã promoveze servicii de inovare.

În ultimii 5 ani IRC-urile, lucrând într-o cooperare strânsã, au asistat la aproximativ 5 000 de negocieri de transfer tehnologic si au ajutat mai mult de 65 000 de companii client sã îsi îmbunãtãteascã tehnologiile si sã îsi exploateze rezultatele cercetãrii.

Cele 71 de centre regionale IRC sunt rãspândite în 30 tãri, din Uniunea Europeanã si din afara ei.

Persona de contact:

Liliana Pop

Manager marketing

e-mail:
Liliana.Pop@staff.utcluj.ro 

tel: 0264-401320; 0722-603686
 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055