Centrul Universitar din Cluj Napoca:
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare:

FACULTATEA DE LITERE - CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

Învăţământul universitar băimărean continuă, la scara exigenţelor contemporane, o veche şi apreciată tradiţie academică, o şcoală superioară fiind menţionată în documente încă din anul 1388.

Învăţământul universitar modern, însă, debutează în Baia Mare odată cu înfiinţarea, în 1961, a Institutului Pedagogic de 3 ani, iar în 1969, a Institutului de subingineri, transformat în 1974 în Institutul de Învăţământ Superior. În martie 1991, prin Nota Guvernului din 4.01.1991 şi a Ordinului Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 4894 din 22.03.1991, Institutul de Învăţământ Superior se transformă în Universitatea Baia Mare, care, în 1996, primeşte denumirea actuală de Universitatea de Nord, prin Hotărârea de Guvern nr. 1241/20 noiembrie 1996.

Universitatea de Nord din Baia Mare este o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată (Certificatul Nr 27/2009 eliberat de AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR). Instituţia împărtăşeşte Declaraţia de la Lima asupra Libertăţii Academice şi Autonomiei Instituţiilor de Învăţământ Superior (1988) şi Magna Carta a Universităţilor Europene. Totodată, este membră în Asociaţia Universităţilor Europene şi în Asociaţia Internaţională a Universităţilor şi Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF). Începând cu anul 2012, în urma fuziunii cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea de Nord devine Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare pregăteşte anual specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurând-le o bază teoretică solidă, necesară integrării în activităţile social-profesionale iar absolvenţilor cu examen de licenţă le oferă posibilităţi de aprofundare a unor domenii de interes în cadrul programelor de masterat şi doctorat.
Misiunea Facultăţii de Litere vizează crearea condiţiilor, exersarea şi finalizarea actului de formare teologică, sociala, filologica, filozofică, artistică şi pedagogică a generaţiilor de studenţi integraţi într-o societate în care cunoaşterea şi educaţia permanentă sunt caracteristici fundamentale. Printr-o participare conjugată a angajaţilor săi, facultatea urmăreşte să aducă actul pedagogic la un grad ridicat de eficienţă, implicând responsabilitatea individuală a fiecărui angajat şi a fiecărui student.

Facultatea de Litere este formată din 2 departamente:

  • Filologie si Studii Culturale
  • Stiinte Socioumane - Teologie - Arte

Educatie:

 

Domeniu

Specializare

Licenta

 

Limbă  şi  literatură

Limba şi literatura română

Limba şi literatura română –
Limba şi literatura engleză

Limba şi literatura română –
Limba şi literatura franceză

Studii culturale

Etnologie

Limbi Moderne Aplicate

Limbi Moderne Aplicate

Filosofie

Filosofie

Jurnalism

Jurnalism

Comunicare şi Relaţii Publice

Comunicare şi Relaţii Publice

Asistenţă Socială

Asistenţă Socială

Teologie Ortodoxă

Teologie Ortodoxă Didactică

Teologie Ortodoxă Pastorală

Teologie Greco-Catolica

Teologie Greco-Catolica Didactica

Teologie Greco-Catolica Pastorala

Arte Plastice

Arte Plastice

Masterat

 

Limbă  şi  literatură

Literatura română şi modernismul european

Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare)

Literatură engleză pentru copii şi tineret

Limba franceză în traducere specializată

Dinamica limbii române contemporane

 

Studii culturale

Studii canadiene

Etnologie şi antropologie socială

Etnoturism/Etnologia şi turismul cultural

Teologie

Teologie şi spiritualitate europeană

Drepturile omului

Drepturile omului

Asistenţa şi socială

Asistenţa şi incluziunea socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi

Doctorat

Filologie

 

Filosofie

 

Decanat:
Prof.dr.Gheorghe GLODEANU - Decan
Tel. 0262.276.305, e-mail: ghglodeanu@yahoo.fr

Prof.dr.Nicolae SUCIU - Prodecan
Tel. 0262.276.305, e-mail: suciunicolae56@yahoo.com

Conf.dr.Delia SUIOGAN - Prodecan
Tel. 0262.276.305, e-mail: delias.bm@gmail.com

Secretariat:
dr. Petronela Maria MUREŞAN - Secretar şef
Sala SECRETARIAT - DECANAT, Tel. 0262.276.305, e-mail: petra_muresan@yahoo.com

Adresa:

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Facultatea de LITERE
Str. Victoriei, nr.76
430122, Baia Mare, România
http://litere.cunbm.utcluj.ro


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Prezentare | Educatie | Admitere | Facultati | Relatii Internationale | Servicii | Studenti | Contact

webmaster@staff.utcluj.ro