Centrul Universitar din Cluj Napoca:
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare:

FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI MEDIU - CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

Ca o recunoaştere a meritelor învăţământului minier din zonă şi a necesităţilor industriale, se înfiinţează Institutul de Subingineri Baia Mare, sub patronajul Institutului Politehnic din Cluj Napoca în 1969.
Evoluţia rapidă a învăţământului superior din Baia Mare a fost urmată, în mod firesc, de întemeierea, la 1. octombrie 1974, a Institutului de Învăţământ Superior, cu două facultăţi: Facultatea de Învăţământ Pedagogic şi Facultatea de Învăţământ Tehnic, cu 4 specializări: Mine, Electromecanică Tehnologică Minieră, Metalurgie Neferoasă şi Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, pregătind subingineri la cursuri de zi şi seral. La 1. octombrie 1984, Institutul de Învăţământ Superior din Baia Mare revine sub patronajul Institutului Politehnic din Cluj Napoca sub denumirea de Institutul de Subingineri.
În 1990 Institutul se Subingineri revine la vechea denumire de Institutul de Învăţământ Superior din Baia Mare, care prin Hotărâre de Guvern se transformă în Universitatea Baia Mare, iar în 1996 primeşte denumirea de Universitatea de Nord.
Având în vedere activitatea minieră din Maramureş şi din judeţele limitrofe se înfiinţează în cadrul Universităţii Baia Mare, Facultatea de Mine (1990-1996), apoi denumirea ei devine Facultatea de Mine şi Metalurgie (1996-2001), iar apoi devine Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu (2002-prezent).

Misiunea Facultatii de Resurse Minerale si Mediu este didactică şi de cercetare ştiinţifică.
Misiunea didactică este orientată spre pregătirea de viitori ingineri licenţiaţi în domeniile: Ingineria Mediului cu specializările Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie şi Ingineria Valorificării Deşeurilor; Mine Petrol şi Gaze cu specializările Inginerie Minieră şi Prepararea Substanţelor Minerale Utile; Ingineria Materialelor cu specializarea Ingineria Procesării Materialelor; Inginerie Civilă cu specializarea Construcţii Civile, Industriale şi Agricole; Inginerie Geodezică cu specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru şi specialişti cu studii superioare în domeniul Ştiinţei Mediului cu specializarea Ştiinţa Mediului.
Misiunea de cercetare ştiinţifică a facultăţii constă în valorificarea potenţialului ştiinţific pe care-l reprezintă cadrele didactice ale facultăţii. Aceasta se realizează prin activitatea de cercetare ştiinţifică şi de publicare, prin prezentarea rezultatelor cercetării şi experienţei ştiinţifice acumulate. Rezultatele acestor cercetări sunt valorificate prin publicare, prin prezentare în cadrul manifestărilor ştiinţifice din ţară şi străinătate şi prin publicarea în reviste recunoscute de CNCSIS. Publicarea unor manuale, cursuri, cărţi de specialitate, îndrumătoare, reprezintă o parte din misiunea de a face cunoscute rezultatele cercetărilor ştiinţifice individuale şi de grup din cadrul facultăţii.

Facultatea de Resurse Minerale si Mediu este formată din 2 departamente:

  • Resurse, Geodezie si Mediu
  • Inginerie Civila, Ingineria Materialelor, Stiintele Pamantului

Educatie:

 

Domeniu

Specializare

LICENŢĂ

Mine, petrol şi gaze
Inginerie minieră
Ingineria materialelor
Ingineria procesării materialelor
Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Ingineria valorificării deşeurilor
Inginerie civilă
Construcţii civile, industriale şi agricole
Inginerie geodezică
Măsurători terestre şi cadastru
Ştiinţa mediului
Ştiinţa mediului

MASTERAT

Mine, petrol şi gaze
Securitatea si Reabilitarea Perimetrelor Miniere (SRPM)
Ingineria mediului
Evaluarea Impactului si Riscului pentru Mediu (EIRM)

Decanat:
Prof.univ.dr.ing. Vasile OROS - Decan
Tel. 0362-401266, Fax: 0262-276153, e-mail: Vasile.Oros@ubm.ro

Conf.univ.dr.ing. Pop Elena Angela - Prodecan
e-mail: popelena1@yahoo.com

Secretariat:
Mariana Săsăran - Secretar şef
Sala B22, etaj 2
telefon interior: 300
telefon direct: 0362-401266, fax: 0262-276153  
msasaran@ubm.ro


Adresa:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Facultatea de Resurse Minerale si Mediu
Str. Dr. Victor Babes 62/A
cod.430083 Baia Mare, România
e-mail: frmm@ubm.ro;
http://frmm.cunbm.utcluj.ro


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Prezentare | Educatie | Admitere | Facultati | Relatii Internationale | Servicii | Studenti | Contact

webmaster@staff.utcluj.ro