Centrul Universitar din Cluj Napoca:
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare:

FACULTATEA DE STIINTE - CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

În 1961 s-a înfiinţat Institutul Pedagogic de 3 ani, cu 3 facultăţi: Matematică, Filologie şi Ştiinţe Naturale şi Agricole, primul pas spre dezvoltarea învăţământului universitar băimărean.
În 1 octombrie 1974 s-a înfiinţat Institutului de Învatamânt Superior, cu două facultăţi: Facultatea de Învăţământ Pedagogic şi Facultatea de Învăţământ Tehnic.
În 1991 se formează Facultatea de Litere şi Ştiinţe în nou-reorganizata Universitate din Baia Mare.
În 1996, cele doua facultăţi devin unităţi de sine stătătoare în cadrul Universităţii de Nord Baia Mare.
Studiile universitare de doctorat în domeniul Matematică se organizează începând din anul 2005.

Facultatea de Ştiinţe prin varietatea domeniilor de competentă pe care le abordează: Biologie, Chimie, Inginerie alimentară, Matematică, Informatică, Fizică, Management, Administrarea afacerilor, Cibernetică, Statistică şi Informatică economică, asigură realizarea unui învaţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare. In cadrul Facultătii functioneaza si 9 programe de studii masterale.
Facultatea de Ştiinţe participă la programe europene cu specific educaţional: SOCRATES, ERASMUS şi CEEPUS.
Facultatea de Ştiinţe  urmăreşte să pună în concordantă obiectivele sale academice cu cerinţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie permanentă, transparenţă, eficienţă şi responsabilitate, pe calitatea învăţământului superior.

Facultatea de Ştiinţe este formată din 2 departamente:

  • Chimie-Biologie
  • Matematică si Informatică
  • Ştiinţe Economice si Fizică

Educatie:

 

Domeniu

Specializare

LICENŢĂ

BIOLOGIE

BIOLOGIE

CHIMIE

CHIMIE

INGINERIE ALIMENTARĂ

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTAR

CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

FIZICĂ

FIZICĂ

MANAGEMENT

MANAGEMENT

ADMINISTRAREA AFACERILOR

ECONOMIA FIRMEI

CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

INFORMATICĂ ECONOMICĂ

MASTERAT

BIOLOGIE

BIOLOGIE MOLECULARĂ

CHIMIE

METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE ÎN CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ŞI PRODUSELOR

CHIMIE DIDACTICĂ

MATEMATICĂ

DIDACTICA MATEMATICII

MATEMATICI COMPUTAŢIONALE ŞI TEHNOLOGII INFORMATICE

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ ŞI INGINERIE SOFTWARE

ADMINISTRAREA AFACERILOR

MANAGEMENTUL AFACERILOR

MANAGEMENT

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

FIZICĂ

ANALIZA TEORETICĂ A SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE

DOCTORAT

MATEMATICĂ

ALGEBRĂ

ANALIZĂ NUMERICĂ

OPERATORI NELINIARI SI ECUATII DIFERENTIALE

Decanat:
Conf.univ.dr. Petrică Claudiu POP SITAR - Decan
Tel 0262-276059,  Fax: 0262-275368, e-mail: petrica.pop@ubm.ro

Conf.univ.dr. Rita TOADER- Prodecan
e-mail: Rita.Toader@ubm.ro

Conf.univ.dr. Monica MARIAN- Prodecan
e-mail: Monica.Marian@ubm.ro

Secretariat:
Mariana BIC - Secretar şef
Decanat Tel. 0262-276059 , Fax: 0262-275368, e-mail: mariana_bic@yahoo.com

Adresa:

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Facultatea de Ştiinţe
Str. Victoriei, nr. 76
430122, Baia Mare, România


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Prezentare | Educatie | Admitere | Facultati | Relatii Internationale | Servicii | Studenti | Contact

webmaster@staff.utcluj.ro