Centrul Universitar din Cluj Napoca:
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare:

FACULTATEA DE CONSTRUCTII

Tradiţia educaţiei în domeniul ingineriei civile la Cluj începe cu anul 1920 când este înfiinţata Şcoala de tehnicieni pentru lucrări publice, subordonată Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor. Decizia de a promova acest tip de educaţie a fost facută de Guvernul român cu scopul de a dezvolta formarea profesională şi educaţia în limba română dupa recenta unificare a statului român (1 decembrie 1918).
In anul 1953, se infiinteaza Institutul Politehnic din Cluj, având în componenţa trei facultăţi (Electrotehnică, Mecanică şi Construcţii).
La ora actuală, Facultatea de Construcţii este cea mai mare din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

Facultatea de Construcţii din Cluj-Napoca formează specialişti in proiectarea, execuţia, întreţinerea, reabilitarea si modernizarea construcţiilor si infrastructurii (cai ferate, drumuri si poduri), in domeniul ingineriei economice si management in construcţii precum si al ingineriei geodezice. 
 Perfecţionarea activităţii didactice, lărgirea domeniului de cunoaştere, schimburile de experienţa si cooperare internaţionala, programele de cercetare in parteneriat cu universităţi din tara si străinătate, reprezintă in aceasta perioada tot atâtea preocupări majore ale întregului colectiv al Facultatii de Construcţii. 


Facultatea de Construcţii este formată din 4 departamente:

  • Structuri
  • Mecanica Constructiilor
  • Constructii Civile si Management
  • Infrastructuri

Educatie:
Domeniu
Specializare
Licenta
Inginerie Civila
Construcţii civile, industriale şi agricole (CCIA)
Construcţii civile, industriale şi agricole în limba engleză
Căi ferate, drumuri şi poduri (CFDP)
Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Inginerie urbană şi dezvoltare regională
Inginerie si management in construcții
Inginerie economică în construcţii.
Inginerie Geodezica
Măsurători terestre şi cadastru.
Materat
Inginerie Civila
Inginerie structurala
Patologia şi reabilitarea construcţiilor
Ingineria infrastructurii transporturilor
Construcţii durabile de beton
Inginerie geotehnică
Ingineria tehnologiilor speciale
Managementul proiectelor şi evaluarea proprietăţii
Eco - Infrastructuri pentru transporturi si lucrari de arta.
Doctorat
Inginerie Civila

Decanat:
Conf.dr.ing. Nicolae Chira - Decan
Tel. 401250 , Fax: 0264 594967, e-mail: nicolae.chira@mecon.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Cristina Campian - Prodecan științific si relații externe
Tel. 0264-401540, Fax: 0264 594967, e-mail: cristina.campian@dst.utcluj.ro

Conf. dr. ing. Anca Popa - Prodecan didactic
Tel. 0264-401350, Fax: 0264 594967, e-mail: anca.popa@mecon.utcluj.ro

Conf. dr. ing. Gavril Hoda -  Prodecan cercetare - dotare
Tel. 0264-401838 , Fax: 0264 594967, e-mail: gavril.hoda@cfdp.utcluj.ro

Secretariat:
Ing. Liliana Iacob - Secretar şef
Sala 471, Tel. 0264 401250, Fax: 0264 594967

Adresa:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Constructii.
Str. Constantin Daicoviciu nr. 15,
Cod 400020,  Cluj-Napoca, România
http://constructii.utcluj.ro


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Prezentare | Educatie | Admitere | Facultati | Relatii Internationale | Servicii | Studenti | Contact

webmaster@staff.utcluj.ro