Centrul Universitar din Cluj Napoca:
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare:

FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MASINI

Site facultate: http://cm.utcluj.ro

Facultatea Constructii de Masini pregateste specialisti a caror competenta permite rezolvarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea sau gestionarea oricaror sisteme din domeniul constructiei de masini. Competentele absolventilor acestei facultati permit elaborarea tehnologiilor de fabricatie, proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricatie, de transfer si de manipulare, exploatarea sistemelor de comanda si automatizare precum si managementul sistemelor de productie.
Odata cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca in Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca s-a produs si restructurarea Facultatii de Mecanica. Aceasta s-a divizat in cele trei facultati existente pe platforma industriala si avand profil mecanic: Facultatea Constructii de masini, Facultatea de Mecanica si Facultatea de Ştiinta si Ingineria Materialelor.

Facultatea Construcţii de Maşini este formată din 5 departamente care s-au constituit din luna octombrie 2011:

  • Departamentul Ingineria Fabricatiei (T.C.M.)
  • Departamentul de Ingineria Proiectarii si Robotica (IPR)
  • Departamentul de Ingineria Sistemelor Mecanice (ISM)
  • Management şi Ingineria Sistemelor (MIS)
  • Departamentul Limbi Moderne şi Comunicare (DLMC)

Educatie:

 

Domeniu

Specializare

Licenta

Inginerie Industriala

Tehnologia Construcţiiilor de Maşini (TCM romana)

Tehnologia Construcţiiilor de Maşini (TCM germană)

Tehnologia Construcţiiilor de Maşini  (TCM Zalau)

Tehnologia Construcţiiilor de Maşini  (TCM Alba Iulia)

Tehnologia Construcţiiilor de Maşini  (TCM Satu Mare)

Mecatronica si robotica

Robotica - romana

Robotica - engleza

Inginerie industriala

Design industrial

Masini unelte si sisteme de productie

Inginerie Mecanică

Inginerie Mecanică

Inginerie si management

Inginerie economica industriala (lb. romana)

Inginerie economica industriala (lb. engleza)

Masterat

Inginerie Industriala

 Inginerie Virtuala si Fabricatie Competitiva (IVFC - romana)

Inginerie Virtuala si Fabricatie Competitiva (IVFC - engleza)

Procese de Productie Inovative si Managementul Tehnologic (PPIMT )

Tehnologii Avansate de Fabricatie (TAF )

Ingineria si Managementul Resurselor Tehnologice in Industrie (IMRTI )

Mecatronica si robotica

Robotica - romana

Robotica - engleza

Inginerie industriala

Design industrial

Managementul si ingineria calitatii

Proiectarea asistata de calculator a sistemelor de fabricatie

Inginerie Mecanică

Modelare avansată şi Informatică în Inginerie Mecanică (MAvIM)

Inginerie si management

Management si inginerie in afaceri

Antreprenoriat

Managementul sistemelor logistice

Evaluarea proprietatii

Ingineria si managementul intreprinderii sustenabile

Doctorat

Inginerie Industriala

 

Inginerie si management

 

Inginerie Mecanica

 

Decanat:
Prof.dr.ing. Daniela POPESCU - Decan
Tel. 0264-401611 sau 0264-401761, Fax: 0264-415493, E-mail: Daniela.Popescu@muri.utcluj.ro

Prof.dr.ing Laura BACALI - Prodecan
Tel. 0264-401772 sau 0264-401617, E-mail:  Laura.Bacali@mis.utcluj.ro

Prof.dr.ing Doina PISLA - Prodecan
Tel. 0264-401613 sau 0264-401684, E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Prof.dr.ing Mircea ANCAU - Prodecan
Tel. 0264-401613 sau 0264-401740, E -mail: Mircea.Ancau@tcm.utcluj.ro

Secretariat:
Dr. Ing. Simona Rodean - Secretar şef
Sala A102, Tel. 0264-401612, E-mail:  Simona.Rodean@staff.utcluj.ro

Adresa:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de .Constructii de Masini
B-dul Muncii 103-105
cod 400641 Cluj-Napoca, România
http://cm.utcluj.ro


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Prezentare | Educatie | Admitere | Facultati | Relatii Internationale | Servicii | Studenti | Contact

webmaster@staff.utcluj.ro