Centrul Universitar din Cluj Napoca:
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare:

FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Site facultate: http://etti.utcluj.ro

În anul 1990 ia fiinţă Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, continuatoare a tradiţiilor academice cultivate începând cu anul 1977 în Facultatea de Electrotehnică prin Secţia de Electronică şi Telecomunicaţii. În anul 2005 facultatea îşi modifică numele, devenind Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Primele specializări oferite au fost Electronică aplicată şi Comunicaţii în limba română. Urmează o evoluţie marcată de continua adaptare la contextul naţional şi internaţional: 1993 – studii aprofundate; 1999 - studii de licenţă în limba engleză; 2004 – studii de master; 2005 – studii de licenţă de tip Bologna; 2006 – studii de master în limba franceză; 2007 – studii de master de tip Bologna.

Misiunea facultăţii este aceea de a contribui prin cercetare avansată la dezvoltarea cunoaşterii în domeniile electronicii, telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi totodată de a pregăti specialişti în proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi exploatarea sistemelor electronice şi de comunicaţii, cu aplicaţii în cele mai diverse domenii ale industriei şi vieţii cotidiene.
Toate premisele necesare îndeplinirii misiunii sunt asigurate: ierarhizarea programelor de studii la cel mai înalt nivel (categoria A); educaţie centrată pe student; mobilităţi ale studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor la universităţi şi companii de prestigiu, stagii de practică la companii naţionale şi multinaţionale, activităţi de cercetare, resurse umane şi materiale performante.


Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este formată din 3 departamente:

  • Bazele Electronicii
  • Comunicaţii
  • Electronică Aplicată

Educatie:

 

Domeniu

Specializare

Licenţa

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată

Electronică aplicată (în limba engleză)

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Masterat

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Circuite şi sisteme integrate

Inginerie electronică

Prelucrarea semnalelor şi imaginilor (în limba franceză)

Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale

Tehnologii multimedia

Telecomunicaţii

Doctorat

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

 

Decanat:
Prof.dr.ing. Dan PITICĂ - Decan
Tel. 0264-401223, Fax: 0264-591689, e-mail: Dan.Pitica@ael.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN - Prodecan
Tel. 0264-401416, Fax: 0264-591689, e-mail: Gabriel.Oltean@bel.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Romulus TEREBEȘ - Prodecan
Tel. 0264-401564, Fax: 0264-591689, e-mail: Romulus.Terebes@com.utcluj.ro 

Secretariat:
Ing. Tamara GOGA – Secretar şef
Sala 357, Tel. 0264-401224, Fax: 0264-591689, e-mail: Tamara.Goga@bel.utcluj.ro

Adresa:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Str. George Bariţiu nr. 26-28, 400027
Cluj-Napoca, România
http://etti.utcluj.ro


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Prezentare | Educatie | Admitere | Facultati | Relatii Internationale | Servicii | Studenti | Contact

webmaster@staff.utcluj.ro