Centrul Universitar din Cluj Napoca:
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare:

FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI A MEDIULUI

Site facultate: http://imm.utcluj.ro

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului este prima facultate în acest domeniu din ţară, înfiinţată în anul 1990, la iniţiativa unui colectiv de cadre didactice şi cercetători cu preocupări consecvente şi rezultate de prestigiu în domeniul ingineriei materialelor.
Înfiinţarea facultăţii a reprezentat împlinirea unui deziderat încă din anii '70, iniţiat de rectorul profesor Alexandru Domşa. Reluarea acestei iniţiative în anul 1990, a condus la înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, care cuprindea şi specializările din profilul Metalurgic: Turnarea Metalelor, Deformări Plastice şi Tratamente Termice, Prelucrări Metalurgice şi Utilaj Tehnologic.
În anul 2011 facultatea îşi modifică denumirea în Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului (IMM).

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului asigură pregătirea profesională şi formarea de ingineri specialişti, având următoarele competenţe de bază:

  • proiectarea şi selectarea materialelor pentru diverse aplicaţii industriale;
  • proiectarea tehnologiilor optime şi a utilajelor de procesare a materialelor;
  • proiectarea de tehnologii pentru protecţia mediului industrial şi a utilajelor tehnologice necesare acestor tehnologii, monitorizarea emisiilor poluante şi măsuri pentru reducerea acestora.

Activităţile didactice se desfăşoară în cele trei cicluri de studii: licenţă, masterat şi şcoală doctorală.

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului este formată din 3 departamente:

  • Stiinţa şi Ingineria Materialelor
  • Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile
  • Fizică şi Chimie

Educatie:

 

Domeniu

Specializare

Licenţă

Ingineria Materialelor

Stiinţa Materialelor

Ingineria Procesării Materialelor

Ingineria Mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

Masterat

Ingineria Materialelor

Materiale, micro şi nanotehnologii

Ingineria şi managementul procesării avansate a materialelor

Metalurgia pulberilor şi materiale avansate

Ingineria Mediului

Dezvoltare durabila şi protecţia mediului

Procedee avansate în protecţia mediului

Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor

Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile

Antreprenoriatul dezvoltării durabile

Cultura tehnologică şi comunicarea în domeniul dezvoltării durabile

Doctorat

Ingineria Materialelor

 

Ingineria Mediului

 

Decanat:
Prof. dr. ing. Ioan VIDA-SIMITI - Decan
Tel. 0264 401 621, Fax: 0264 415 054, e-mail: Vida.Simiti@stm.utcluj.ro

Conf. dr. ing. Horaţiu VERMEȘAN – Prodecan

Secretariat:
Ing. Corina BONDOR – Secretar şef
Tel. 0264 401 622, Fax: 0264 415 054, e-mail: corinabondor@yahoo.com

Adresa:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului
Bd. Muncii 103-105
cod. 400 641 Cluj-Napoca, România
http://imm.utcluj.ro


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Prezentare | Educatie | Admitere | Facultati | Relatii Internationale | Servicii | Studenti | Contact

webmaster@staff.utcluj.ro