Centrul Universitar din Cluj Napoca:
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare:

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA

Site facultate: http://ie.utcluj.ro

Istoria învăţământului electric în Cluj-Napoca începe în anul 1922, când în actualele locaţii de pe str. G. Bariţiu nr. 25, respectiv nr. 26-28, se înfiinţează Şcoala de Conductori Tehnici cu profil electromecanic, devenită în anul 1937Şcoala de Subingineri Electromecanici. În anul 1960, laFacultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Cluj se înfiinţează secţia de Electromecanică, transformată din anul 1964 în Facultatea de Electromecanică, apoiFacultatea de Electrotehnică în anul 1973, respectiv Facultatea de Inginerie Electrică în anul 2005. Chiar dacă istoria facultăţii se apropie doar de prima sută de ani, iată că putem vorbi deja de o tradiţie a învăţământului superior electric.

La Facultatea de Inginerie Electrică, procesul didactic pune accent pe o pregătire polivalentă, care să asigure cunoștințe avansate de electrotehnică, electronică, automatică, informatică şi tehnică de calcul. În primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginerești şi începestudiul unor discipline de specialitate, care se diferențiază după aceea înfuncţie de domeniul şi programul de studii urmat. În ultimul an, studenţii au posibilitatea de a-şi alege propriul traseu de învăţare, prin disciplinele opţionale. Pregătirea în inginerie permite absolvenților facultăţii noastre să poată face faţă în domenii diverse, oferindu-le un avantaj în alegerea unei profesii de succes.


Facultatea de Inginerie Electrică este formată din 3 departamente:

  • Electrotehnică şi Măsurări
  • Maşini şi Acţionări Electrice
  • Electroenergetică şi Management

Educatie:

 

Domeniu

Specializare

Licenta

Inginerie Electrică

Electrotehnică

Instrumentaţie şi Achiziţii de Date

Electronică de Putere şi Acţionări Electrice

Electromecanică

Inginerie Energetică

Managementul Energiei

Ştiinţe Inginereşti Aplicate

Inginerie Medicală (la Cluj-Napoca şi la Bistriţa)

Inginerie şi Management

Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic şi Energetic

Masterat

Inginerie Electrică

Tehnici Moderne de Proiectare Asistată de Calculator în Ingineria Electrică

Sisteme de Monitorizare şi Control în Inginerie Electrică

Sisteme şi Structuri Electrice Avansate

Inginerie Energetică

Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne

Ştiinţe Inginereşti Aplicate

Ştiinţe Inginereşti Aplicate în Medicină

Doctorat

Inginerie Electrică

 

Decanat:
Prof.dr.ing. Ioan G. TÂRNOVAN - Decan
Tel.: 0264 40 1228, e-mail: Ioan.Tarnovan@ethm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Călin Gh. RUSU - Prodecan

Conf.dr.ing. Andrei CZIKER - Prodecan

Secretariat:
Nicoleta PUŞCAŞ - Secretar şef
Sala 342, Tel.: 0264 401229, e-mail: SecretarET@staff.utcluj.ro

Adresa:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Inginerie Electrică
Str. G. Bariţiu nr. 26-28
400027, Cluj-Napoca, România
http://ie.utcluj.ro

International Electrical Engineering Conference for Young Researchers 2013 - IEECYR2013


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Prezentare | Educatie | Admitere | Facultati | Relatii Internationale | Servicii | Studenti | Contact

webmaster@staff.utcluj.ro