Centrul Universitar din Cluj Napoca:
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare:

FACULTATEA DE INSTALATII

Facultatea de Instalaţii din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, este facultate de sine stătătoare începând cu 1 octombrie 2007, până la această dată specializarea de Instalaţii în Construcţii funcţionând în cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii.

Având în vedere importanţa tot mai mare a instalaţiilor în construcţiile moderne, valoarea colectivului de cadre didactice specializate în instalaţii - recunoscută de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare - precum şi rezultatele excepţionale obţinute de absolvenţii acestei specializări în practica inginerească, Senatul UTC-N a aprobat şi Ministerul Educatiei Cercetării şi Tineretului a decis transformarea specializării în facultate.

Facultatea de Instalaţii pregăteşte studenţii în domeniul Ingineria Instalaţiilor, în specializarea Instalaţii pentru Construcţii.

Facultatea are în structura sa departamentul Ingineria Instalaţiilor.

Facultatea de Instalaţii din Cluj-Napoca formează specialişti în proiectarea, execuţia, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor.

Perfectionarea activitatii didactice, largirea domeniului de cunoastere, schimburile de experienţă şi cooperare internaţională, programele de cercetare în parteneriat cu universitaţi din tară şi străinătate, reprezintă în această perioadă preocupări majore ale întregului colectiv al facultaţii noastre.

 

Decanat:
Conf.dr.ing. Mircea BUZDUGAN
Tel.: +40 264 202502 | Fax: +40 264 410179

Secretar Şef: ing. Gratiela Bugnariu

Telefon:  +40 264 202503


Adresa:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
B-dul 21 decembrie 1989, nr. 128-130
400604, Cluj-Napoca , România
http://instalatii.utcluj.ro


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Prezentare | Educatie | Admitere | Facultati | Relatii Internationale | Servicii | Studenti | Contact

webmaster@staff.utcluj.ro