Centrul Universitar din Cluj Napoca:
Centrul Universitar Nord din Baia-Mare:

FACULTATEA DE MECANICA

Facultatea de Mecanică continuă tradiţia învăţământului superior tehnic, înfiinţat în 1948 prin transformarea Şcolii de Subingineri Electromecanici, în Institutul de Mecanică. Din 1953 acesta se transformă în Institutul Politehnic, având în componenţă patru facultăţi, printre care şi Facultatea de Mecanică. Aceasta a cunoscut momente de restructurare, în care au fost create specializări noi alături de cele tradiţionale:

  • Specializarea Mecanică Agricolă a fost înfiinţată în 1962 şi a funcţionat până în 2003, când s-a transformat în Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară;
  • Specializarea Maşini Termice a fost funcţionat între 1954-1958, fiind reluată din 1990 sub denumirea de Sisteme şi Echipamente Termice;
  • Specializarea Mecanică Fină a fost înfiinţată în 1990 şi funcţionează în prezent cu denumirea Mecanică Fină şi Nanotehnologii;
  • Specializarea Autovehicule Rutiere a fost înfiinţată în 1992;
  • Specializarea Mecatronică funcţionează din 1992;
  • Specializarea Ingineria Transporturilor şi a Traficului a fost înfiinţată în 2011.

Facultatea de Mecanică pregăteşte specialişti de înaltă calificare – ingineri, absolvenţi de master şi doctor ingineri – în domenii cu specific mecanic, mecatronic şi al autovehiculelor, în concordanţă cu necesităţile actuale şi de perspectivă. Competenţele absolvenţilor facultăţii permit acestora să-şi desfăşoare activitatea în următoarele ramuri ale ingineriei: ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, ingineria maşinilor inteligente, inginerie mecanică de precizie, ingineria maşinilor pentru agricultură şi industrie alimentară. Formarea profesională competitivă a specialiştilor este reflectată în structura planurilor de învăţământ, astfel concepute încât să asigure o pregătire polivalentă.

Facultatea de Mecanică este formată din 3 departamente:

  • Autovehicule Rutiere şi Transporturi
  • Inginerie Mecanică
  • Mecatronică şi Dinamica Maşinilor

Educatie:

 

Domeniu

Specializare

Licenta

Ingineria Autovehiculelor

Autovehicule Rutiere

Ingineria Transporturilor

Ingineria Transporturilor şi a Traficului

Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară (Cluj-Napoca şi Alba Iulia)

Mecanică fină şi nanotehnologii

Sisteme şi echipamente termice (Cluj-Napoca şi Alba Iulia)

Mecatronică şi Robotică

Mecatronică

Masterat

Ingineria autovehiculelor

Automobilul şi mediul

Logistica transporturilor rutiere

Inginerie mecanică

Ingineria biosistemelor în agricultură şi industria alimentară

Energii regenerabile

Inginerie de precizie şi managementul calităţii

Managementul energiei termice

Mecatronică şi robotică

Ingineria sistemelor mecatronice

Doctorat

Inginerie Mecanică
Inginerie Industrială

 

Decanat:
Prof.dr.ing. Mândru Silviu Dan - Decan
Tel.0264/401602, 0264/401645, Fax: 0264/415490 , e-mail: dan.mandru@mdm.utcluj.ro

Conf.dr.ing.Sanda Mariana Bodea – Prodecan
Tel.0264/401604 Fax: 0264/415490, e-mail: sanda.bodea@auto.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Dudescu Mircea Cristian - Prodecan
Tel.0264/401604, 0264/401663, Fax: 0264/415490, e-mail: mircea.dudescu@rezi.utcluj.ro

Secretariat:
Ing. Rad Maria Cicilia – Secretar şef
Sala B104, Tel.0264/401658, 0264/401603, Fax: 0264/415490, e-mail: cicilia.rad@staff.utcluj.ro


Adresa:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de MECANICĂ
Bd. Muncii, Nr. 103-105
400641, Cluj-Napoca, România
http://mecanica.utcluj.ro


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Prezentare | Educatie | Admitere | Facultati | Relatii Internationale | Servicii | Studenti | Contact

webmaster@staff.utcluj.ro