Colegiul de redacţie al facultăţii:
 
 
decan prof.dr.arh. Adriana MATEI
prof. dr. arh. Mircea MOLDOVAN
conf. dr. arh. Vasile MITREA
conf. dr. arh. Dana VAIS
şef lucrări arh. Şerban ŢIGĂNAŞ

Redactor şef:
 
asist. arh. Andreea MILEA

Redactori:
 
asist. arh. Raoul CENAN
prep. arh. Dana POP
alege limba

 

 

Citeste online unul dintre numerele publicate:


1998
1999

1999
2000

2000
2001

2001
2002

2002
2003

2003
2004

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009

2010


l o g i A : logos / idee în Arhitectură
 
logiA este revista Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism a Universităţii Tehnice din Cluj. Trimiterea la logos face intenţia revistei explicită: a lega arhitectura de cuvânt şi de cultura scrisă. Este un spaţiu interior, al şcolii, dar în acelaşi timp un spaţiu deschis – ca loggia, element arhitectural ce poate deveni o metaforă a revistei.
 

 

 


Copyright © 1998-2010 logiA.
  Editura U. T. Press ISSN 1454-8771


Facultatea  de  Arhitectură  şi  Urbanism
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Observatorului nr. 72-76, 400500 Cluj
e-mail: logia@events.utcluj.ro