Universitate / Prezentare

       Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, continuatoare de marcă a şcolii tehnice clujene este, astăzi, un lider de necontestat în Transilvania, un partener recunoscut şi apreciat în peisajul academic naţional şi internaţional. Pentru calitatea învăţământului, universitatea a fost acreditată la nivel naţional de către ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Superior) cu calificativul “grad de încredere ridicat” iar pe plan internaţional s-a bucurat de prima evaluare făcută în ţară de Asociaţia Universităţilor Europene. Sunt recunoaşteri datorate, în egală măsură, calităţii procesului educativ multidisciplinar, activităţii de cercetare, precum şi sutelor de legături cu universităţi similare din lume. Toate acestea reprezintă o recunoaştere a muncii dascălilor şi studenţilor. Ei au dat şi dau dinamism celor ce înţeleg că ingineria, indiferent de specializare, este o permanentă provocare, o competiţie în creativitate şi performanţă. Ei, cei de ieri, de astăzi, au făcut ca Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca  să fie recunoscută şi apreciată, pe deplin justificat, drept o  universitate a cetăţii.
       Anual peste 12.000 de studenţi sunt pregătiţi în cele nouă facultăţi având douăzeci de domenii şi peste patruzeci de specializări. Predarea, în mai multe domenii, este făcută şi-n limbile egleză şi germană. UTCN oferă un larg spectru de cursuri în diverse specialităţi inginereşti de la ingineria mecanică şi cea a fabricaţiei la cea electronică şi electrotehnică, de la calculatore şi automatică la telecomunicaţii, de la construcţii şi arhitectură, la ştiinţa şi ingineria materialelor. Universitatea dispune de centre de pregătire şi în municipiile Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare şi Zalău.
       Formarea profesională competitivă este datorată pregătirii polivalente ce înglobează alături de discipline fundamentale, discipline tehnice generale şi de specialitate, practice, creative, precum şi cele de management şi marketing specifice concepţiei şi producţiei tehnice. Este maniera în care universitatea tehnică clujeană a înţeles să-şi exprime vocaţia europeană, convergenţa cu evoluţia lumii academice europene: învăţământ de specialitate definit şi dimensionat de cerinţele actuale şi de perspectivă ale pieţei muncii, cercetare aplicativă, inovare.
       Fiecare pas spre performanţă este rezultatul cercetării ştiinţifice, ingeniozităţii, capacităţii de inovare. Universitatea are o dotare modernă cu echipamente specifice, pentru învăţământul ingineresc dar şi pentru cercetare, laboratoare didactice şi de cercetare, reţele moderne de calculatore şi biblioteci bine dotate.
       In Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se desfaşoară activităţi de cercetare finanţate prin contracte în competiţie naţională, proiecte derulate în cadrul programului Uniunii Europene, precum şi cele cu firme din ţară şi străinătate. Principalele direcţii sunt cercetarea ştiinţifică exploratorie şi cercetarea ştiinţifică aplicativă. Cercetarea ştiinţifică este o prioritate a celor nouă facultăţi ale universităţii, o activitate în care studenţii, doctoranzii, cercetătorii şi cadrele didactice pot fi parteneri de valoare.
      Studenţii şi absolvenţii noştri, definesc ziua de mâine prin inovare şi performanţă. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca formează specialişti, competenţe, oameni cu conştiinţa împlinirii de sine, prin performanţe profesionale notabile, recunoscute. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este o universtate a cetăţii, într-o cetate a universităţilor, a învăţării, a performanţei.
      Bazându-se pe puterea conferita de dinamism, UTCN a atins o etapă decisivă în care internaţionalizarea se integrează în toate activităţile universităţii. Prin implicarea continuă în programele europene a diverşilor actori instituţionali, internaţionali, regionali sau la nivel de ţară, UTCN este capabilă să atragă interesul comunităţii academice internaţionale şi totodată să se integreze în activităţi comune împreună cu parteneri internaţionali.

 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Mesajul Rectorului | Istoric | Relatii Internationale | Organizare | Analize | Sindicatul | Documente | Telefoane | Harta | Contact