Universitate / Studenti / Societatea absolventilor

SOCIETATEA ABSOLVENTILOR UNIVERSITATII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA 

AD ABSOLUTum

 AD ABSOLUTum este asociatia absolventilor Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca si s-a constituit ca persoana juridica romana independenta, neguvernamentala, nonprofit, apolitica, neetnica si neconfesionala, avand sediul in Cluj-Napoca, str. C. Daicoviciu nr. 15, camera 475.

AD ABSOLUTum isi propune cultivarea legaturilor afective si profesionale intre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si absolventii ei, in vederea cresterii eficientei activitatilor universitatii, cat si crearea unor legaturi profesionale si sociale intre acestia.

Obiectivele esentiale ale asociatiei sunt:

  • Organizarea unei baze de date, actualizata periodic, cu posibilitatea de accesare directa prin Internet de pe site-ul AD ABSOLUTum , referitoare la membrii sai, facilitand astfel comunicarea in ambele sensuri;
  • Implicarea in procesul de reforma a invatamantului tehnic din Romania, prin organizarea de grupuri de dialog, mese rotunde, colocvii, conferinte si alte forme de dezbatere axate pe probleme ale adaptarii strategiei si curriculei universitare la necesitatile societatii romanesti;
  • Orientarea antreprenoriala a invatamantului tehnic in vederea integrarii cu mediul de afaceri;
  • Promovarea imaginii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca in tara si strainatate;
  • Implicarea in cresterea nivelului de instruire si de orientare pe piata locurilor de munca a studentilor universitatii prin:
  • intermediere privind ofertele de burse acordate studentilor din partea unor agenti economici interesati de recrutarea pentru incadrarea in munca a noilor absolventi ai universitatii;
  • organizarea de actiuni privind valorificarea creatiei originale a cadrelor didactice, studentilor si absolventilor universitatii.
  • Acordarea de facilitati pentru membrii AD ABSOLUTum la unele servicii oferite de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;
  • Editarea Revistei AD ABSOLUTum care sa prezinte realizari ale membrilor sai, ale cadrelor didactice si ale studentilor din universitate.

Activitatea Asociatiei AD ABSOLUTum este dirijata de Adunarea Generala a Reprezentantilor, Consiliul Director si de Comisia de cenzori.

Regulamentul de functionare al asociatiei, drepturile si obligatiile membrilor acesteia cat si obtinerea calitatii de membru sunt stabilite in Statutul asociatiei AD ABSOLUTum.

 
 


Universitatea Tehnica Cluj - Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj - Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Freemail | Organizatii studentesti | Structura anului universitar | Absolventi | Biblioteca | Piscina | Campus | Contact